Skip to content

Knagen bij de rivier

24/07/2014

Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan een bevertelling langs de Nederrijn bij Wageningen. En zowaar heb ik een bever kunnen fotograferen. Geweldig! De bever is sinds 2000 terug in dit gebied bij de Grebbeberg. In deze gebieden, de Blauwe Kamer, Plasserwaard en Palmerswaard, zijn een aantal burchten en de afgelopen jaren zijn er bij tellingen door de Zoogdierenvereniging telkens zo ongeveer zeven bevers geteld.

Foto van een Bever, Plasserwaard

Bever

Foto van de Plasserwaard, Wageningen

Plasserwaard

Foto van de Plasserwaard, Wageningen

Plasserwaard

Waterral en Snor

03/07/2014

Heerlijk rustig avondje in de Groene Jonker. Bij het vallen van de avond is er nog even veel activiteit. Waterral, Snor en Kemphanen. En als toetje net voor het donker een prachtige Spreeuwenwolk. Dit natte natuurgebied in de Kouspolder is in 2007 ontwikkeld van weiland tot natuurgebied. Het maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en van Nationaal Landschap het Groene Hart. De Groene Jonker, in beheer bij Natuurmonumenten, vormt een schakel tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen.

Foto van een Waterral, Groene Jonker

Waterral

Foto van een Snor, Groene Jonker

Snor

Foto van een Waterral, Groene Jonker

Waterral

Foto van een spreeuwenwolk, Groene Jonker

Spreeuwenwolk

Foto van Kemphanen, Groene Jonker

Kemphanen

Foto van een verkeersbord: overstekende otters, Nieuwkoopse Plassen

Overstekende otters: waarschuwingsbord langs de Nieuwkoopse Plassen

Broedsucces

26/06/2014

Originally posted on Vogels in Utrecht:

In de binnentuin achter ons huis zit een jonge Koolmees te bedelen om eten. De oudervogels vliegen nog steeds af en aan. Na het verlaten van het nest kan een koolmeesje niet meteen goed vliegen en voor zichzelf zorgen. Vandaar de extra ouderzorg. De jonge vogel zit redelijk veilig in een boom waar de katten niet bij kunnen. Hopelijk blijft hij daar netjes zitten totdat hij goed kan vliegen. Dit jong is afkomstig van het tweede legsel in de nestkast bij de buren.

Foto van  Koolmezen, Utrecht

.

Foto van  Koolmezen, Utrecht

.

View original

Takkelingen

20/06/2014

Zo heten jonge uilen die hun nest al verlaten hebben, maar nog niet (goed) kunnen vliegen. Ze zitten dan op een tak van een boom vlakbij het nest en leren te vliegen en te jagen. Overdag zitten ze vooral te slapen. Voor hun voedsel zijn ze nog afhankelijk van de oudervogels. Deze twee jonge Kerkuilen zagen we in natuurgebied de Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. Ook de Kerkuil staat als kwetsbaar op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Kerkuilen zijn voor een groot deel afhankelijk van kunstmatige broedgelegenheid, in de vorm van nestkasten.

Foto van een jonge Kerkuil, Blauwe Kamer, Rhenen

.

Foto van een jonge Kerkuil, Blauwe Kamer, Rhenen

.

Foto van een jonge Kerkuil, Blauwe Kamer, Rhenen

.

Foto van een jonge Kerkuil, Blauwe Kamer, Rhenen

.

Avondje Eempolder

17/06/2014

Een avondje in de Eempolder: Kluten, Scholekster en Lepelaar. De Eempolder is een prachtig weidegebied tussen Eemnes en Spakenburg, waar Natuurmonumenten een groot weidevogelreservaat beheert.

Foto van een Kluut, Eempolder

Kluut

Foto van een Lepelaar, Eempolder

Landende Lepelaar

Foto van een Kluut, Eempolder

Kluut

Foto van Kluten, Eempolder

Kluut met kuikens

Foto van een Scholekster, Eempolder

Scholekster

Akkervogels

11/06/2014

Oost-Groningen staat bekend om de grootschalige akkerbouw. En bij akkers horen akkervogels. Bijvoorbeeld de Gele Kwikstaart. Maar ook Grauwe Kiekendieven. Oorspronkelijk vormden hoogveen, natte heide en duinen de Nederlandse broedhabitat van de Grauwe Kiekendief. Door verdroging, verruiging of vergrassing zijn deze gebieden ongeschikt geworden. Tegenwoordig broedt de Grauwe Kiekendief vrijwel uitsluitend in open akkerbouwgebieden in Oost-Groningen en Zuidelijk Flevoland. De Grauwe Kiekendief staat als ernstig bedreigde soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van een Grauwe Kiekendief, Groningen

Grauwe Kiekendief

Foto van een Grauwe Kiekendief, Groningen

Grauwe Kiekendief

Foto van een Grauwe Kiekendief, Groningen

Grauwe Kiekendief

Foto van een Gele Kwikstaart, Groningen

Gele Kwikstaart

Foto van een sloot, Groningen

.

Foto van een Graspieper, Groningen

Graspieper

Marismas del Odiel en meer Doñana

10/06/2014

Nog een aantal foto’s uit Andalusië. Flamingo’s en meer uit de Marismas del Odiel, een moerasgebied in de monding van de rivier Odiel bij Huelva. En een Zwarte Wouw, Kuifleeuwerik en een Witwangstern uit natuurgebied Doñana. Voor meer uit Doñana, zie mijn blog van 15 mei.

Foto van Flamingo's, Marismas del Odiel, Huelva, Spanje

Flamingo’s, Marismas del Odiel

Foto van een Bonte Strandloper, Marismas del Odiel, Huelva, Spanje

Bonte Strandloper, Marismas del Odiel

Foto van Steltkluten, Marismas del Odiel, Huelva, Spanje

Steltkluten, Marismas del Odiel

Foto van een Kuifleeuwerik, Doñana, Spanje

Kuifleeuwerik, Doñana

Foto van een Witwangstern, Doñana, Spanje

Witwangstern, Doñana

Foto van een Zwarte Wouw, Doñana, Spanje

Zwarte Wouw, Doñana

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.