Skip to content

Kraanvogels in Duitsland

30/10/2015

Tussenstop voor Kraanvogels

27/10/2015

Op hun trek vanuit de broedgebieden in Scandinavië, Polen en Rusland, maken veel Kraanvogels een tussenstop in Duitsland, voordat ze doorvliegen naar hun winterverblijven in Frankrijk en Spanje. In natuurgebied Diepholzer Moorniederung, tussen Bremen en Osnabrück, verblijven momenteel zo’n 40.000 exemplaren. Overdag foerageren ze op de omliggende maisakkers en ‘s avonds verzamelen ze in de hoogeveengebieden en brengen de nacht door in grote groepen. Meer info op de website van de BUND Diepholzer Moorniederung

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Bij het Oppenweher Moor.

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Bij het Oppenweher Moor.

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Rehdener Geestmoor, Diepholzer Moorniederung

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Oppenweher Moor, Diepholzer Moorniederung.

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Bij het Oppenweher Moor.

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Rehdener Geestmoor, Diepholzer Moorniederung

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Bij het Uchter Moor.

Foto van Kraanvogels, Diepholzer Moorniederung, Duitsland

Oppenweher Moor, Diepholzer Moorniederung.

Runde

09/10/2015

Afgelopen zomer bezochten wij tijdens onze reis door Noorwegen ook het eiland Runde. Runde is een eiland in de Noorse Zee, dat bekend staat om de grote aantallen zeevogels die er broeden. Eind juli is het broedseizoen zo’n beetje voorbij. Alleen in de kolonie van de Jan-van-genten is het nog een drukte van belang. Maar de Grote Jagers, Zeearenden, Eiders en vele andere vogels maakten het een prachtige ervaring. In de post Noorse Noordzee kun je nog meer beelden uit Noorwegen bekijken.

Foto van een Grote Jager, Runde, Noorwegen

Grote Jager

Foto van een Raaf, Runde, Noorwegen

Raaf

Foto van een kolonie Jan-van-Genten, Runde, Noorwegen

Jan-van-genten

Foto van een Stormmeeuw, Runde, Noorwegen

Stormmeeuw

Foto van een Eider, Runde, Noorwegen

Eider

Foto van een Zeearend, Runde, Noorwegen

Zeearend

Foto van een Grote Jager, Runde, Noorwegen

Grote Jager

Foto van een Visdief, Runde, Noorwegen

Visdief

Zicht op de Oostvaardersplassen

30/09/2015

Uitzicht op de Oostvaardersplassen, te zien vanaf de dijk tussen Almere en Lelystad.

Foto van de Oostvaardersplassen, Flevoland

.

Foto van de Oostvaardersplassen, Flevoland

.

Foto van de Oostvaardersplassen, Flevoland

.

Baardmannetjes in de Lauwersmeer

29/09/2015

Nationaal Park Lauwersmeer is één van de belangrijkste leefgebieden van de Baardman. In de rietvelden van o.a. de Kollumerwaard in het Lauwersmeergebied eten groepen Baardmannen zich vol aan rietzaad. Rietzaad is een van hun belangrijkste voedselbronnen in de winter. Op foto’s zien Baardmannetjes er zeer opvallend uit, maar in feite is hun kleurige voorkomen een perfecte camouflage in het riet.

Foto van een Baardman, Lauwersmeer

Baardman

Foto van een Baardman, Lauwersmeer

Baardman, vrouw

Foto van de Kollumerwaard, Lauwersmeer

Kollumerwaard

Foto van Kieviten, Lauwersmeer

Kieviten

Foto van een Baardman, Lauwersmeer

Baardman

Onbewoond eiland

17/09/2015

Rottumeroog is een onbewoond en ontoegankelijk waddeneiland. De enige manier om het eiland te bezoeken is met een excursie van Staatbosbeheer. Vorige week ben ik meegeweest op zo’n excursie. Heel erg leuk. Rottumeroog is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Vandaar dat het eiland bezocht wordt tijdens eb. Bij aankomst bij Rottumeroog zie je grote groepen wadvogels vertrekken naar het drooggevallen wad, op zoek naar voedsel.
Voor meer informatie over Rottumeroog en de excursie: http://staatsbosbeheerrottum.wordpress.com

Foto van een Tapuit, Rottumeroog

Tapuit

Foto van het wad, Rottumeroog

Wad bij Rottumeroog

Foto van vogels op het wad, Rottumeroog

Opvliegende steltlopers, Rottumeroog

Foto van een Drieteenstrandloper, Rottumeroog

Drieteenstrandloper

Foto van Gewone Zeehonden, Rottumerplaat

Gewone Zeehonden, Rottumerplaat

Foto van het wad, Rottumeroog

Wad bij Rottumeroog

Foto van Rottumeroog

Lamsoor, Rottumeroog

Foto van de Eemshaven

Eemshaven

Foto van Aalscholvers, Waddenzee

Aalscholvers, Waddenzee

Foto van Rottumeroog

Rottumeroog

Foto van vogels op het wad, Rottumeroog

Opvliegende steltlopers, Rottumeroog

Foto van Gewone Zeehonden, Rottumerplaat

Gewone Zeehonden, Rottumerplaat

Noorse Noordzee

09/09/2015

Ook Noorwegen ligt aan de Noordzee, zo ongeveer vanaf de zuidpunt tot ergens boven Bergen waar de Noordzee overgaat in de Noorse Zee. Op een aantal plekken langs de Noordzeekust vind je hoge concentraties vogels. Vooral op plekken met zandstrandjes en zeewier scharrelen honderden steltlopers rond. Bonte Strandlopers, Kanoeten, Kemphanen, Krombekstrandlopers, Rosse Grutto’s en meer. Allemaal fanatiek aan het eten om op te vetten voor hun trek naar het zuiden. De mooiste plekken bevinden zich in Jæren ten zuiden van Stavanger en op het schiereiland Lista.

Foto van een Bonte Strandloper, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandloper, Nærlandsstranden, Jæren

Foto van een Krombekstrandloper, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Krombekstrandloper, Nærlandsstranden, Jæren

Foto van een Kemphaan, Kviljoodden, Lista, Noorwegen

Kemphaan, Kviljoodden, Lista

Foto van Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Weiland bij Nærlandsstranden, Jæren

Foto van een Steenloper, Lyratangen, Jæren, Noorwegen

Steenloper in zomerkleed, Lyratangen, Jæren

Foto van een Kleine Strandloper, Kviljoodden, Lista, Noorwegen

Kliene Strandloper, Kviljoodden, Lista

Foto van Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren

Foto van Kanoeten, Kviljoodden, Lista, Noorwegen

Kanoeten, Kviljoodden, Lista

Foto van Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren

Foto van Rosse Grutto's, Kviljoodden, Lista, Noorwegen

Rosse Grutto’s, Kviljoodden, Lista

Foto van een Grote Zaagbek, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Grote Zaagbek, Nærlandsstranden, Jæren

Foto van een Kemphaan, Kviljoodden, Lista, Noorwegen

Kemphaan, Kviljoodden, Lista

Foto van Kvassheim, Jæren, Noorwegen

Rotskust bij Kvassheim, Jæren

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 34 andere volgers