Spring naar inhoud

Fehmarn

29/07/2022

Prachtige roodhalsfuten met kuikens, kraanvogels en kluten: te zien in Noord-Duitsland. Op het eiland Fehmarn in de Oostzee bevinden zich een paar mooie natuurgebieden. Eén daarvan is het watervogelreservaat van de NABU: Wallnau. Ook midden in de zomer zijn daar veel vogels te zien. Afgelopen winter zag ik een aantal keren een roodhalsfuut in de haven van Lauwersoog. Des te leuker om ze nu in zomerkleed met kuikens te zien. Met de kraanvogels op het vasteland, bij de Pohnsdorfer Stauung, in de buurt van Kiel, was ik heel blij.

Foto van roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van kluten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Kluten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van kraanvogels, Pohnsdorfer Stauung

Kraanvogels, Pohnsdorfer Stauung,

Foto van roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van een slobeend, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Slobeend, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van een visdief, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Visdief, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van kluten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Kluten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Foto van roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Roodhalsfuten, natuurreservaat Wallnau, Fehmarn

Herintroductie van de heremietibis

04/07/2022

Begin 2020 zagen wij de zeer zeldzame heremietibis in Marokko. In Marokko leeft de laatste, levensvatbare, kolonie wilde heremietibissen. De heremietibis was bijna uitgestorven. Dankzij beschermingsmaatregelen staat de soort nu niet meer als ernstig bedreigd op de rode lijst van de IUCN, maar als bedreigd.
De heremietibis kwam tot in de middeleeuwen ook in Centraal Europa voor. Maar vooral door jacht en habitatverlies verdween de soort hier.
In Oostenrijk en Duitsland loopt nu een herintroductieprogramma van het Waldrappteam om weer zelfstandig levende kolonies heremietibissen te stichten. En dat heeft resultaat. Er worden weer kuikens in het wild geboren in Oostenrijk en Duitsland.

Foto van een heremietibis, Überlingen, Duitsland

Volwassen heremietibis, Überlingen, Duitsland

Foto van een heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Broedende heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Foto van een heremietibis, Burghausen, Duitsland

Heremietibis, Burghausen, Duitsland

Foto van een heremietibis, Überlingen, Duitsland

Volwassen heremietibis, met zender, broedwand, Überlingen, Duitsland

Foto van een heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Foto van een heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Heremietibis, Kuchl, Oostenrijk

Foto van een nestkasten, Burghausen, Duitsland

Nestkasten, Burghausen, Duitsland

Foto van een heremietibis, Überlingen, Duitsland

Volwassen heremietibis, Überlingen, Duitsland

Grutto’s in Noordoost Friesland

25/04/2022

Het broedseizoen van de grutto is in volle gang. In Noordoost Friesland is de grutto gelukkig nog veel te zien. Vooral in natuurgebieden en in grasland met extensief, agrarisch natuurbeheer. Het is een genot om deze schitterende vogel te zien en te fotograferen.

Foto van een grutto, Friesland

Anjum

Foto van een grutto, Friesland

Bantpolder, Nationaal Park Lauwersmeer

Foto van grutto's, Friesland

Parende grutto’s, Bantpolder, Nationaal Park Lauwersmee

Foto van een grutto, Friesland

Anjum

Foto van grutto's, Friesland

Anjum. De linker grutto heeft kleurringen.

Foto van een grutto, Friesland

Ezumakeeg, Nationaal Park Lauwersmee

Recente publicaties

12/04/2022

Een greep uit mijn recente publicaties. Grutto’s en kanoeten in Trouw en grutto’s NRC. Bij interessante artikelen over agrarisch natuurbeheer en over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor trekvogelonderzoek.

Trouw, 24 maart 2022, grutto’s in natuurgebied Skrok

NRC, 12 januari 2022, grutto’s in natuurgebied Arkemheen

Trouw, 11 april 2022, kanoeten in de Slufter, Texel

Weidevogels in de Bantpolder

05/04/2022

Ook in de Bantpolder, een gebied van Natuurmonumenten in Nationaal Park Lauwersmeer, zijn de grutto’s gearriveerd. Hopelijk gaan ze een succesvol broedseizoen tegemoet. De afgelopen jaren was dat helaas niet zo. Naast grutto’s broeden er meer soorten, zoals de tureluur. De kemphaan is op doortrek naar noordelijkere gebieden. Vroeger werd er wel door kemphanen gebroed in Nederland, maar de soort is praktisch als broedvogel verdwenen uit Nederland.

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een tureluur, Nationaal Park Lauwersmeer

Tureluur

Foto van een kemphaan, Nationaal Park Lauwersmeer

Kemphaan

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto