Skip to content

Baardmannetjes

15/06/2017

Het blijven zulke mooie vogels: Baardmannetjes. Ook deze keer zagen we in Nationaal Park Lauwersmeer een groep in het riet rondstruinen. En hoe opvallend ze er ook uitzien op de foto’s, ze zijn perfect gecamoufleerd voor een leven in het riet.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van Baardmannetjes, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Gekraagde Roodstaart

13/06/2017

Het zijn drukke tijden voor vogels, het broedseizoen is in volle gang. Ook deze Gekraagde Roodstaart is druk doende met het verzamelen van voedsel voor de jongen in het nest. Gekraagde Roodstaarten komen veel meer in het oosten van Nederland voor dan in het westen. Dit mannetje heeft een nest in de Achterhoek in de buurt van Varsseveld.

Foto van een Gekraagde Roodstaart, Achterhoek

Gekraagde Roodstaart

Foto van een Gekraagde Roodstaart, Achterhoek

Gekraagde Roodstaart

Egel in een geveltuin

06/06/2017
tags: ,

Lekker buiten op de stoep op een warme avond en er scharrelt een egeltje door de geveltuin. Het blijft altijd verrassend hoeveel er nog te zien valt in de steenwoestijn die Utrecht is. En het toont meteen het nut van geveltuintjes aan.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Dwergsterns op het strand

30/05/2017

Vogelsoorten die op het strand broeden hebben het moeilijk, vooral koloniebroeders zoals Dwergsterns. Er is bijna permanente verstoring door mensen, behalve op de rustigere plekken waar een deel van het strand wordt afgezet. Hier op de Hors op Texel gebeurt dat elk jaar. De Dwergstern staat op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

Balts.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

Duiken naar vis.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Zingende Merel

20/05/2017

Vogels in Utrecht

Uit volle borst zong hij vanmorgen: de Merel in de tuin van de buren. Het blijft een fantastisch geluid. Gelukkig ook in de stad.

Foto van een Merel, Utrecht .

Foto van een Merel, Utrecht .

Foto van een Merel, Utrecht .

Foto van een Merel, Utrecht .

View original post

Bloementapijt in het Savelsbos

07/05/2017

Elk voorjaar in het Savelsbos: een indrukwekkend bloementapijt. Het is bloeiend Daslook. Naast Daslook bloeien er nog een aantal andere bijzondere plantensoorten, sommige uniek voor Nederland. Het Savelsbos in Zuid-Limburg is een oud hellingbos met een zeer gevarieerde ondergroei. Het bos is dan ook een Natura 2000-gebied.

Foto van Daslook, Savelsbos, Zuid-Limburg

.

Foto van Daslook, Savelsbos, Zuid-Limburg

.

Foto van Daslook, Savelsbos, Zuid-Limburg

.

Foto van Daslook, Savelsbos, Zuid-Limburg

.

Foto van Daslook, Savelsbos, Zuid-Limburg

.

Voorjaar op Texel

26/04/2017

En dat betekent, begin april, dat allerlei soorten weer terug zijn: Visdief, Grote Stern en Blauwborst bijvoorbeeld. De Rotganzen zijn er nog net. Zij moeten nog vertrekken naar het hun arctische broedgebieden.

Foto van Visdieven, Texel, Nederland

Visdieven, Ottersaat.

Foto van Grote Sterns, Texel, Nederland

Grote Sterns, Wagejot.

Foto van een Stormmeeuw, Texel, Nederland

Stormmeeuw, de Petten.

Foto van een Blauwborst, Texel, Nederland

Blauwborst in een vochtige duinvallei achter de Hors.

Foto van een Visdief, Texel, Nederland

Visdief, Ottersaat.

Foto van Rotganzen, Texel, Nederland

Rotganzen, de Cocksdorp.

Foto van een duinvallei, Texel, Nederland

Vochtige duinvallei achter de Hors.

Foto van een Kleine Mantelmeeuw, Texel, Nederland

Kleine Mantelmeeuw boven het Marsdiep.