Spring naar inhoud

Op een kwelder in Groningen

01/12/2021

Op de kwelder ten noorden van het Groningse Uithuizen vloog een velduil op. Als de goed gecamoufleerde vogel was blijven zitten, hadden we hem nooit gezien. Velduilen zijn zeldzaam in Nederland. Hun leefgebied in open landschap verdwijnt door verbossing, verruiging en intensivering van de landbouw. De vogel staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een kwelder, Groningen

Kwelder

Foto van een sneeuwgors, Groningen

Sneeuwgors

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een strandleeuwerik, Groningen

Strandleeuwerik

Fraters en sneeuwgorzen op de Peazemerlannen

24/11/2021

Ook de sneeuwgorzen en fraters zijn gearriveerd. Het zijn wintergasten en doortrekkers die broeden in o.a. Scandinavië en Schotland. In groepjes zoeken ze naar zaden en ander voedsel op kwelders en langs de vloedlijn op dijken, vooral aan de Waddenzee. Deze foto’s zijn gemaakt in de Peazemerlannen, een buitendijks natuurgebied van het Fryske Gea, bij Paesens.

Foto van een sneeuwgors, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgors

Foto van fraters, Peazemerlannen, Paesens

Fraters

Foto van sneeuwgorzen, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgorzen

Foto van het wad, Peazemerlannen, Paesens

Wad

Foto van fraters, Peazemerlannen, Paesens

Fraters

Foto van een sneeuwgors, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgors

Het wad boven Ternaard

20/10/2021

Ten noorden van het Friese Ternaard ligt voor de zeedijk een kwelder, de afgelopen tijd rood gekleurd door zeekraal. Bij hoogwater op de Waddenzee is de kwelder een vluchtplaats voor grote groepen wadvogels: bontbekplevieren, bonte strandlopers, scholeksters, bergeenden rusten hier en wachten tot het eb wordt. Dan kunnen ze weer naar voedsel zoeken op een droog gevallen Waddenzee.

De NAM wil naar aardgas boren onder het wad bij Ternaard. En het ministerie van EZK, economische zaken en klimaat, nota bene, wil daarvoor de vergunning verlenen. Minister Blok beweert zelfs dat hij wel moet…. Het wordt tijd dat er gestopt wordt met boren naar gas onder één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Overigens zou er ook gestopt moeten worden met zoutwinning, garnalenvisserij, militaire oefeningen en andere aantastingen van dit Unesco werelderfgoed.

Foto van de Waddenzee bij Ternaard
.
Foto van wadvogels, Ternaard
Bonte strandlopers en bontbekplevieren
Foto van wadvogels, Ternaard
Bonte strandlopers en bontbekplevieren
Foto van een tapuit, Ternaard
Tapuit
Foto van een bontbekplevier, Ternaard
Bontbekplevier
Foto van zeekraal, Ternaard
Zeekraal
Foto van de Waddenzee, Ternaard
.
Foto van wadvogels, Ternaard
Wadvogels. Op de achtergrond is een aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee bij Ameland te zien.

Goudplevieren op trek

01/10/2021

Momenteel verblijven er grote groepen goudplevieren rond het Lauwersmeer. Deze goudplevieren hebben gebroed in Noord-Europa. Na de broedtijd trekken ze naar het zuiden o.a. richting Nederland. De meeste vogels trekken na Nederland verder zuidwaarts. Maar ook flinke aantallen overwinteren hier in zachte winters.

Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Bantpolder
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Bantpolder
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Bantpolder
Foto van een goudplevier, Fetlar, Shetland
Een goudplevier tijdens de broedtijd, in zomerkleed. Fetlar, Shetland, juni 2018

In de Bantpolder

20/09/2021

De Bantpolder is een prachtig vogelgebied in de noordwestelijke hoek van het Nationaal Park Lauwersmeer. Op het moment verblijven er grote groepen goudplevieren. De brandganzen beginnen ook te arriveren. En bijzonder: een tweetal koereigers. Grote en kleine zilverreiger, andere witte reigers, zijn gemeengoed geworden in Nederland. Maar een koereiger in Nederland is nog vrij zeldzaam.

Foto van koereigers, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereigers

Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van goudplevieren, Bantpolder, Lauwersmeer
Goudplevieren
Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van een kievit, Bantpolder, Lauwersmeer
Kievit