Spring naar inhoud

Vogels aan de Duitse Oostzeekust

14/09/2020

Aan de Duitse Oostzeekust zijn een aantal prachtige vogelgebieden te vinden. De monding van de rivier de Peene bij Anklam is daar een voorbeeld van: grote rietvelden, veenmoeras en natte weidegebieden. Een ander prachtig gebied is natuurgebied Karrendorfer Wiesen ten noorden van Greifswald. Wij zagen zeearenden, jonge kemphanen op trek, kraanvogels, reuzensterns en grauwe franjepoten.

Foto van een zeearend, Duitsland

Zeearend, Anklamer Stadtbruch, Peenetal

Foto van een kraanvogel, Duitsland

Kraanvogel, Anklam, Peenetal

Foto van een kemphaan, Duitsland

Juveniele kemphaan, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een grauwe franjepoot, Duitsland

Grauwe Franjepoot, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van spreeuwen, Duitsland

Spreeuwen, Anklamer Stadtbruch, Peenetal

Foto van reuzensterns, Duitsland

Reuzensterns, Polder Immenstädt, Peenetal

Foto van een bonte strandloper, Duitsland

Bonte strandloper, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een baardman, Duitsland

Juveniele baardman, Polder Immenstädt, Peenetal

Foto van een kemphaan, Duitsland

Juveniele kemphaan, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een grauwe klauwier, Duitsland

Grauwe klauwier, Nonnensee, Rügen

Slikken en duinen, de Kwade Hoek

08/09/2020

De Kwade Hoek kleurt rood. Op de brakke kwelder in het gebied bloeit de zeekraal. In de duinen rust een doortrekkende regenwulp. In het buitendijkse natuurgebied de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee heeft de zee vrij spel, al is het met steeds de Maasvlakte op de achtergrond.

Foto van een regenwulp, Kwade Hoek

Regenwulp

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Bloeiende zeekraal

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Bloeiende zeekraal

Foto van een zwartkop, Kwade Hoek

Zwartkop

Foto van een slenk, Kwade Hoek

Slenk

Foto van de Maasvlakte

De Maasvlakte, steeds zichtbaar vanuit de Kwade Hoek

Foto van de Kwade Hoek

.

Foto van een regenwulp, Kwade Hoek

Regenwulp

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Bloeiende zeekraal

Dwergsterns op Texel

10/07/2020

Het reizen langs de Noordzee gaat natuurlijk gewoon verder, ook nu het fotoboek ‘Turn the tide’ alweer een half jaar in de winkel ligt. Dus ook dit jaar dwergsterns. Op Texel bevindt zich een kolonie van deze kleine sterns. Wij waren later dan afgelopen jaren. Toen was het mei en kwam het broeden op gang. Nu was het eind juni en waren er kuikens. De kuikens zitten verstopt op het strand te wachten tot een oudervogel een visje komt brengen. Strandbroeders, zoals de dwergstern, hebben het moeilijk aan de Nederlandse stranden. Vooral door recreatiedruk. Sinds een aantal jaren worden stukken strand waar strandbroeders worden aangetroffen, afgezet. Ook deze dwergsterns op Texel hebben achter een afzetting gebroed.

Foto van dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van een dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van een dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van een dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van een dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van dwergsterns, Texel, Nederland

.

Grutto’s met zenders

05/06/2020

In de Krimpenerwaard zijn de afgelopen weken een vijftal grutto’s uitgerust met satellietzendertjes. Ik kon foto’s maken van het zenderen van de vogels. Een bijzondere ervaring voor mij omdat ik normaal gesproken grutto’s met een grote telelens fotografeer. Nu van heel dichtbij.
Het zenderen gebeurt om te onderzoeken of de maatregelen om weidevogels te beschermen werken. Het onderzoek wordt zowel gedaan in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap als in agrarisch gebied beheerd door het Agrarisch Collectief in de Krimpenerwaard. Na de broedtijd kunnen de gezenderde grutto’s ook gevolgd worden tijdens hun trek naar het zuiden. Op de website van het Global Flyway Network zijn de bewegingen van de gezenderde grutto’s te zien en blogs te lezen over het wel en wee van de gezenderde grutto’s.
Helaas is al duidelijk dat het een beroerd broedseizoen is voor grutto’s in de Krimpenerwaard. Veel eieren en kuikens zijn verloren gegaan. Eén van de vijf gezenderde grutto’s is zelfs al naar Zuid-Spanje getrokken.

Het zenderonderzoek in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland door het Lowland Ecology Network, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

.

De vogels krijgen, naast een aluminium ring, ook kleurringen om ze makkelijker in het veld te kunnen identificeren.

.

Opmeten van kop en snavel

De zender is aangebracht.

.

.

En weer snel terug nar het nest

Groningse grauwe kiekendieven

23/05/2020

Vooral in het open landschap van Oost-Groningen broeden nog grauwe kiekendieven. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw leek de grauwe kiekendief bijna verdwenen uit Nederland. Door intensieve bescherming is de soort uit het diepste dal geklommen. Maar nog steeds staat de grauwe kiekendief als ernstige bedreigd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Het boek ‘De man op de dijk‘ van Elvira Werkman beschrijft uitgebreid het verhaal van deze fraaie roofvogel in Nederland en daarbuiten.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.