Spring naar inhoud

Heremietibis

11/02/2020

In het zuiden van Marokko leeft de heremietibis, ook wel kaalkopibis genoemd: een zeldzame vogelsoort. De heremietibis was ooit een veel voorkomende trekvogel die tot halverwege de 17e eeuw ook in Midden-Europa voorkwam. Vooral door jacht en verlies van leefgebied is de populatie ingestort. Tegenwoordig is alleen in Marokko nog een levensvatbare kolonie over. De grootste groep leeft in het Souss-Massa National Park, ten zuiden van Agadir. Dankzij het werk van Grepom, de marokkaanse vogelbeschermingsorganisatie, is de kolonie heremietibissen gegroeid tot een weliswaar kleine, maar langzaam groeiende, kolonie. De heremietibis staat nu als wereldwijd bedreigd op de rode lijst van de IUCN, na er jaren als ernstig bedreigd op te hebben gestaan. In totaal leven er wereldwijd nog zo’n 750 wilde hermietibissen. Het was een bijzondere ervaring om deze zeldzaamheid te zien en te fotograferen.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van een Heremietibis, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van een Heremietibis, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Souss-Massa National Park, Marokko

.

Noordzeevogels in Marokko

04/02/2020

In Marokko zijn in de winter, naast typische zuidelijke vogels, soorten te zien die voor ons veel bekender zijn. Vogels die je op andere momenten van het jaar aan de Noordzee kunt treffen, als doortrekker of als broedvogel.
De Marokkaanse westkust en de Noordzee maken deel uit van hetzelfde grote systeem van trekkende vogels: de East Atlantic Flyway. Heel veel vogels trekken van noord naar zuid via deze trekroute, van arctische broedgebieden naar zuidelijke overwinteringsgebieden en vice versa. En er zijn soorten die broeden rond de Noordzee en overwinteren langs de westkust van Afrika in bijvoorbeeld Marokko, zoals de lepelaar en de grote stern. Het onderstreept maar weer hoe belangrijk het is dat natuur- en vogelbescherming op internationale schaal plaats vindt.

Kemphaan, Oualidia

Lepelaars, Larache

Lepelaar, Oualidia

Strandplevier, Oualidia

Grote sterns, Souss-Massa National Park

Zilverplevier, Oualidia

Grutto, Oualidia

Lepelaar, Oualidia

Groenpootruiter, Oualidia

Turn the tide

06/12/2019

.
Het Noordzeegebied is belangrijk voor veel vogels: om te broeden, te overwinteren of als pleisterplaats tijdens de trek. Gedurende vierenhalf jaar reisde ik rond de Noordzee en fotografeerde vogels en de landschappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze natuurgebieden met schitterende vergezichten, de andere keer in grimmige industriegebieden of kuststeden.
In een dichtbevolkt gebied met grote economische activiteit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. Helaas is dat schijn. De natuur en ook de vogels van het Noordzeegebied staan onder grote druk. Dit fotoboek toont de schoonheid van het vogelleven, om duidelijk te maken wat er op het spel staat.

Over ‘Turn the tide’:
‘het boek: de vogelliefhebber zal er blij van worden’, NRC, Saskia van Loenen
‘een prachtig vogelkijkboek met een boodschap’, De vogeldagboeken van Adri de Groot
‘het imposante fotoboek Turn the tide’, Vogelbescherming Nederland
‘Een juweel van een boek’, Visdief.nl
‘een indrukwekkend project van fotograaf Sijmen Hendriks’, de Leesclub van Alles
’Toch is Turn the tide geen somber boek. Daarvoor zijn de foto’s te fraai.’, NRC, Gemma Venhuizen
‘Voor vogelliefhebbers en fotografen is dit boek een absolute aanrader.’, Shoot.be

‘Turn the tide’ is direct bij mij te bestellen. Mail mij, s.hendriks@sijmen.nl, voor de details.

Uitgave: KNNV Uitgeverij
Tweetalig, NL en Eng, 240 pagina’s full colour, € 44,95.

‘Turn the tide’ is te koop in de webshop van KNNV Uitgeverij, in de betere boekhandel en online bij Bazarow.com.

Estland in de lente

10/08/2019

Na een koude winter is Estland in de lente een vogelparadijs. Heel veel vogels op weg naar het hoge Noorden maken een tussenstop in dit land gelegen aan de Oostzee. Uitgestrekte bossen en hoogveengebieden bieden ruimte voor uilen, spechten en vele andere soorten. Estland is ongeveer zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 1,25 miljoen mensen. In de landbouwgebieden zijn de vogels nog niet verdreven. Veldleeuwerik, kraanvogel en patrijs komen nog in flinke aantallen voor.

Foto van een oeraluil, Estland

Oeraluil, Laiksaare

Foto van een kemphaan, Estland

Kemphaan in baltskleed, Pikla fishponds

Foto van een veldleeuwerik, Estland

Veldleeuwerik, Jõesuu, Parnu

Foto van Nigula bog, Estland

Nigula bog

Foto van een tapuit, Estland

Tapuit, Rame bay, Virtsu

Foto van dwergmeeuwen, Estland

Dwergmeeuwen, Saunja baai, Simla Nature reserve

Foto van een kraanvogel, Estland

Kraanvogel, Rakvere

Foto van een citroenkwikstaart, Estland

Citroenkwikstaart, Pärnu

Foto van een grote bonte specht, Estland

Grote bonte specht, NIgula bog

Foto van een kemphaan, Estland

Kemphaan in baltskleed, Pikla fishponds

In de delta van de Nemunas

20/06/2019

In het zuidwesten van Litouwen mondt de Nemunas rivier uit in een netwerk van rivieren, kanalen, moerassen en wetlands. Deze delta is een paradijs voor vogels, zowel voor broed- als trekvogels. Eén van de mooiste plekken is het eiland Rusnė. Er broeden zwarte sterns op krabbescheer, grote karekieten zingen in het riet, buidelmezen bouwen hun hangende nest en zeearenden zweven door de lucht. De delta van de Nemunas is een Ramsar site.

Foto van een buidelmees, Nemunas delta, Litouwen

Buidelmees bouwt een nest, Rusnė

Foto van een zeearend, Nemunas delta, Litouwen

Zeearend, Kintai

Foto van een zwarte stern, Nemunas delta, Litouwen

Zwarte stern, Rusnė

Foto van een grote karekiet, Nemunas delta, Litouwen

Grote karekiet, Rusnė

Foto van een roodmus, Nemunas delta, Litouwen

Roodmus, Rusnė

Foto van de Atmata, Nemunas delta, Litouwen

Atmata

Foto van de Nemunas delta, Litouwen

Rusnė

Foto van een zwarte stern, Nemunas delta, Litouwen

Zwarte stern, Rusnė

Foto van een zwarte stern, Nemunas delta, Litouwen

Zwarte stern, Rusnė

Foto van een buidelmees, Nemunas delta, Litouwen

Buidelmees bouwt een nest, Rusnė

Foto van de Atmata, Litouwen

Atmata

Foto van een zwarte stern, Nemunas delta, Litouwen

Zwarte stern, Rusnė

Grutto’s

11/04/2019

Het icoon van de Nederlandse weidevogels, de Grutto, staat onder zware druk. Sinds de jaren zestig zijn de aantallen met bijna driekwart afgenomen. De oorzaken liggen vooral bij de landbouw. Voor de landbouw wordt het waterpeil laag gehouden. Grasland wordt steeds vroeger en vaker gemaaid. Kruidenrijk grasland verdwijnt ten gunste van egaal groene grasakkers waar weidevogels geen voedsel kunnen vinden voor hun kuikens. De grutto staat dan ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Geniet van deze majestueuze vogel nu het nog kan.

Foto van een Grutto, West-Friesland

Hensbroek, West-Friesland

Foto van een Grutto, Polder Arkemheen

Polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, Polder Arkemheen

Polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, West-Friesland

Obdam, West-Friesland

Sneeuwgors op nieuw land

25/03/2019

In het Markermeer is een nieuwe eilanden archipel aangelegd: de Marker Wadden. Vorig jaar zijn de Marker Wadden officieel geopend en de eilanden zijn meteen gekoloniseerd door vogels. In 2018 broedden er al 1700 paar Visdieven, 11 % van de Nederlandse populatie. Maar ook wintergasten weten het gebied te vinden. Zoals deze Sneeuwgors die op het punt staat om naar het noorden te vertrekken.

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors

Foto van de Marker Wadden

Marker Wadden

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors bij moerasandijvie.

Foto van de Marker Wadden

Marker Wadden

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors