Spring naar inhoud

Grutto’s met zenders

05/06/2020

In de Krimpenerwaard zijn de afgelopen weken een vijftal grutto’s uitgerust met satellietzendertjes. Ik kon foto’s maken van het zenderen van de vogels. Een bijzondere ervaring voor mij omdat ik normaal gesproken grutto’s met een grote telelens fotografeer. Nu van heel dichtbij.
Het zenderen gebeurt om te onderzoeken of de maatregelen om weidevogels te beschermen werken. Het onderzoek wordt zowel gedaan in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap als in agrarisch gebied beheerd door het Agrarisch Collectief in de Krimpenerwaard. Na de broedtijd kunnen de gezenderde grutto’s ook gevolgd worden tijdens hun trek naar het zuiden. Op de website van het Global Flyway Network zijn de bewegingen van de gezenderde grutto’s te zien en blogs te lezen over het wel en wee van de gezenderde grutto’s.
Helaas is al duidelijk dat het een beroerd broedseizoen is voor grutto’s in de Krimpenerwaard. Veel eieren en kuikens zijn verloren gegaan. Eén van de vijf gezenderde grutto’s is zelfs al naar Zuid-Spanje getrokken.

Het zenderonderzoek in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland door het Lowland Ecology Network, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

.

De vogels krijgen, naast een aluminium ring, ook kleurringen om ze makkelijker in het veld te kunnen identificeren.

.

Opmeten van kop en snavel

De zender is aangebracht.

.

.

En weer snel terug nar het nest

Groningse grauwe kiekendieven

23/05/2020

Vooral in het open landschap van Oost-Groningen broeden nog grauwe kiekendieven. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw leek de grauwe kiekendief bijna verdwenen uit Nederland. Door intensieve bescherming is de soort uit het diepste dal geklommen. Maar nog steeds staat de grauwe kiekendief als ernstige bedreigd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Het boek ‘De man op de dijk‘ van Elvira Werkman beschrijft uitgebreid het verhaal van deze fraaie roofvogel in Nederland en daarbuiten.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Voorjaar in volle gang

06/05/2020

In de Krimpenerwaard is het voorjaar in volle gang. Het koolzaad bloeit en de vogels broeden, vooral in de natuurgebieden en de graslanden die door het Zuid-Hollands Landschap worden beheerd. Daar lijkt het alsof in 50 jaar niks veranderd is in de polder….. Gelukkig zijn er nog zulke plekken.

Foto van een boerenzwaluw, Krimpenerwaard

Boerenzwaluw, polder Den Hoek

Foto van de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Foto van een grutto, Krimpenerwaard

Grutto, Bilwijk

Foto van een fuut, Krimpenerwaard

Fuut Stolwijk

Foto van de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Foto van een Ringmus, Krimpenerwaard

Ringmus, Den Hoek

Foto van visdieven, Krimpenerwaard

Visdieven, Gouderak

Foto van grutto's, Krimpenerwaard

Grutto’s, Bilwijk

Foto van een blauwe reiger, Krimpenerwaard

Blauwe reiger, Bilwijk

Grutto’s in de Krimpenerwaard

13/04/2020

In het Groene Hart, onder de rook van Rotterdam, ligt de Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard hoor je momenteel de grutto’s die aanstalten maken maken om te gaan broeden. Voorjaar! De grutto’s op deze foto’s heb ik allemaal gefotografeerd in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap. Hopelijk wordt het een goed broedseizoen met veel overlevende kuikens.

Polder Den Hoek

Berkenwoudse Driehoek

Polder Den Hoek

Polder Den Hoek

Berkenwoudse Driehoek

Wisseling van de wacht in de Warkumerwaard

18/03/2020

Lente in de Warkumerwaard: wisseling van de wacht. De broedvogels zoals grutto en veldleeuwerik arriveren. Een deel van de overwinteraars en doortrekkers wachten nog even voordat ze naar het hoge noorden vertrekken. Goudplevieren, kemphanen en brandganzen horen bij die categoriën. De duizenden goudplevieren vliegen af en toe op in indrukwekkende groepen. De Warkumerwaard of Workumerwaard bij Workum in Friesland is een prachtig weidevogelgebied dat deels in beheer is bij It Fryske Gea.

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kievit, Workumerwaard

Kievit

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kemphaan, Workumerwaard

Kemphaan

Foto van een grutto, Workumerwaard

Grutto

Foto van brandganzen, Workumerwaard

Brandganzen

Foto van een veldleeuwerik, Workumerwaard

Veldleeuwerik

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren