Skip to content

De overlevende

14/05/2016

Vogels in Utrecht

De nestkast bij de buren heeft weer een nest Koolmeesjes voortgebracht. Het waren vijf jonkies, waarvan er nog een over is. Die krijgt dan wel alle aandacht van de beide oudervogels. De nestkast is verlaten, en het jong zit beneden in de tuin, wachtend op eten. Het jong kan nog niet vliegen. Pas als het een boom in kan vliegen is het veilig voor de buurtkatten. Afwachten dus….

Foto van een Koolmees, Utrecht .

Foto van een Koolmees, Utrecht Het kwetsbare jong, open en bloot.

Foto van een Koolmees, Utrecht Ouder Koolmees met worm

Foto van een Koolmees, Utrecht .

View original post

Maasvlakte

26/04/2016

Ter hoogte van Rotterdam wordt de kust onderbroken door een uitstulping: de Maasvlakte. In de jaren zeventig werd de eerste Maasvlakte aangelegd. In 2013 werd de tweede Maasvlakte in gebruik genomen, een verdere uitbreiding van het havengebied in zee. Bij de Maasvlakte denk je bepaald niet meteen aan natuur. Maar ondanks het industriële karakter van het gebied, is er toch een hoop natuur te zien. Bijzonder is dat aan de zuidkant van de Maasvlakte onverwacht een nieuw dynamisch kustlandschap ontstond: de Slikken van Voorne, waar nieuwe geulen en zandplaten ontstonden door getijdenwerking.

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai

Foto van Grote Sterns, Slikken van Voorne

Grote Sterns, Slikken van Voorne

Foto van Lepelaars, Slikken van Voorne

Lepelaars, Slikken van Voorne

Foto van een Kneu, Maasvlakte

Kneu, Edisonbaai

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai

Foto van de Slikken van Voorne

Slikken van Voorne

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai

Drowned land: Verdronken land van Saeftinghe

18/04/2016

Mijn nieuwe project heet “Birds around the North Sea”. Tussen Shetland en Sognefjord, Noorwegen, in het noorden en Calais in het zuiden ligt de Noordzee. Zeven landen hebben een Noordzeekust. Zowel de kustzone als de zee zelf zijn van groot belang voor vogels. Met dit fotoproject wil ik de rijkdom van het vogelleven rond de Noordzee laten zien. Meer informatie op: http://birdsaroundthenorthsea.com

Op de bijbehorende fotoblog publiceerde ik dit artikel over het Verdronken land van Saeftinghe.

Birds around the North Sea

The Saeftinghe nature reserve is a large tidal marsh in the south of the Netherlands close to the Belgian border. The brackish intertidal area is located in the estuary of the Scheldt river where freshwater meets the salt waters of the North Sea. The tidal differences between high and low tide are the biggest in the Netherlands. The reserve offers a breeding area for Redshanks, Bluethroats, Marsh Harriers and many more birds. Saeftinghe was a medieval village, built behind seawalls when land was claimed from the sea. But in the 16th century, the seawalls were breached when the Dutch wanted to prevent the Spanish from reaching Antwerp. The area flooded and the sea reclaimed the land.

Photo of Redshanks, Vedronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Redshanks

Photo of nature reserve Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands .

Photo of nature reserve Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands .

Photo of a Redshank, Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Redshank

Photo of Avocets, Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Avocets

Photo of a Bluethroat, Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Bluethroat

Photo of nature reserve Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands .

Photo of a Wheatear, Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Wheatear

Photo of a Redshank, Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands Redshank

Photo of nature reserve Verdronken Land van Saeftinghe, the Netherlands In the background, the nuclear plant of Doel in Belgium is visible.

View original post

Bruine Kiekendief en meer: Lauwersmeer

09/04/2016

Het voorjaar komt op gang in het Lauwersmeer. De Bruine Kiekendieven zijn terug en ook de Blauwborsten. We hoorden onze eerste Rietzanger. Maar er zijn ook nog grote groepen Brandganzen die binnenkort naar het noorden zullen trekken. Nog even en dan is de winter echt voorbij.

Foto van een Bruine Kiekendief, Lauwersmeer

Bruine Kiekendief

Foto van een Blauwborst, Lauwersmeer

Blauwborst

Foto van een Rietgors, Lauwersmeer

Rietgors

Foto van een Rietgors, Lauwersmeer

Rietgors

Foto van Brandganzen, Lauwersmeer

Brandganzen

Foto van een Witte Kwikstaart, Lauwersmeer

Witte Kwikstaart

Kieviten langs de snelweg

06/04/2016

Vogels in Utrecht

In de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vind je diverse braakliggende terreinen waar in de toekomst gebouwd gaat worden. Maar voorlopig komen ze de Kievit nog van pas. O.a. op een terrein langs de snelweg A2 bij de Haarrijnse plas zijn ze te vinden. Wie weet komt het tot broeden. Dat zou mooi zijn want het aantal broedende Kieviten neemt snel af. In de weilanden van Nederland vindt deze weidevogel steeds minder gelegenheid om kuikens groot te brengen. Vandaar dat 2016 door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen is tot het Jaar van de Kievit.

Foto van een Kievit, Utrecht Langs de A2

Foto van een Kievit, Utrecht .

Foto van een Kievit, Utrecht .

Foto van een Kievit, Utrecht Leidsche Rijn

Foto van een Kievit, Utrecht .

View original post

Eempolder

29/03/2016

En ook in de Eempolder zijn de Grutto’s terug.

Foto van Grutto's, Eempolder, Nederland

Grutto’s

Foto van een Grutto, Eempolder, Nederland

Grutto

Foto van een Kievit, Eempolder, Nederland

Kievit

Foto van een Grutto, Eempolder, Nederland

Grutto

Oosterscheldekering

24/03/2016

De Oosterscheldekering, een afsluitbare stormvloedkering tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, is het grootste onderdeel van de Deltawerken. Dankzij de Oosterscheldekering is de Oosterschelde nog steeds een zoute arm van de Noordzee. De Oosterschelde is sinds 2002 een Nationaal Park. Het is een groot getijdengebied met schorren, slikken en platen en van groot belang voor vogels.

Foto van Rotganzen, Oosterscheldekering

Rotganzen

Foto van een Middelste Zaagbek, Vluchthaven, Neeltje Jans

Middelste Zaagbek, Vluchthaven, Neeltje Jans

Foto van een Wulp, Oosterscheldekering

Wulp

Foto van Bergeenden, Inlagen Noord-Beveland, Wissenkerke.

Bergeenden, Inlagen Noord-Beveland, Wissenkerke.

Foto van een Tureluur, Inlagen Noord-Beveland, Wissenkerke.

Tureluur, Inlagen Noord-Beveland, Wissenkerke.

Foto van de Oosterscheldekering

Uit de oude doos: Oosterscheldekering, 2013

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 36 andere volgers