Skip to content

Marker Wadden

06/06/2018

Nieuwe eilanden in het Markermeer.

In 1976 ontstond het Markermeer door de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het Markermeer is niet verbonden met een zee of een rivier. Daardoor is er een groot slibprobleem in het meer ontstaan. Er is weinig bodemleven en daardoor zijn er weinig vissen en schelpdieren. En dat is weer rampzalig voor vogels.
Om deze situatie te veranderen wordt er momenteel door Natuurmonumenten een aantal eilanden aangelegd: de Marker Wadden. De eilanden krijgen natuurlijke oevers, ondieptes, kreken en moerassen. Het eerste eiland is meteen geannexeerd door vogels die houden van kale bodems, pioniersoorten. In 2017 broedden er al 1700 paren Visdieven….

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van Visdieven, Marker Wadden

Visdieven

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van Visdieven en Kokmeeuwen, Marker Wadden

Broedende Visdieven en Kokmeeuwen met kuikens

Foto van de Marker Wadden

Drijfzand

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van Visdieven, Marker Wadden

Visdieven

Blauw en groen

01/06/2018

Veel Blauwborsten in de Groene Jonker. Druk bezig met het vangen van insecten voor hun kleintjes. De Groene Jonker is een vogelparadijs in het Groene Hart.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Spiekeroog

18/05/2018

Natuurlijk wilde ik voor mijn project “Birds around the North Sea” ook een Duits waddeneiland bezoeken. Het werd Spiekeroog in Oost-Friesland. Spiekeroog is autovrij, er is geen vliegveld en geen hoogbouw. Het eiland is bijna geheel rustzone van het National Park Wattenmeer. Een prachtig eiland.

Foto van Scholeksters, Spiekeroog, Duitsland

Scholeksters

Foto van een Veldleeuwerik, Spiekeroog, Duitsland

Veldleeuwerik

Foto van een Velduil, Spiekeroog, Duitsland

Velduil

Foto van het wad, Spiekeroog, Duitsland

Wad

Foto van een Graspieper, Spiekeroog, Duitsland

Graspieper

Foto van een Scholekster, Spiekeroog, Duitsland

Scholekster

Grutto’s in Nationaal Park Lauwersmeer

13/04/2018

Het voorjaar is daar en ook de Grutto’s zijn terug, klaar voor een nieuw broedseizoen, In een schitterend zomerkleed. Door het hoge water in de Ezumakeeg waren ze van dichtbij te fotograferen. En nog een mooie Blauwborst, gefotografeerd bij het Jaap Deensgat, aan de Groninger kant van het natuurgebied.

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Blauwborst, Lauwersmeer

Blauwborst, Jaap Deensgat

Blauwe kikkers

03/04/2018

Elk voorjaar zijn ze te zien: blauwe kikkers. Mannelijke Heikikkers worden tijdens de paartijd enkele dagen blauw. Deze exemplaren leven in de Engbertsdijksvenen in Twente, één van de best bewaard gebleven hoogveengebieden van Nederland.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Winter in Engeland

21/03/2018

In het zuidoosten van Engeland monden diverse rivieren uit in de Noordzee. De grootste is de Theems. Maar ook, voor ons, onbekendere rivieren als de Medway en de Blackwater. Via deltagebieden die bij eb veranderen in moddervlaktes, bereiken die rivieren de zee. Ook in de winter zijn dit belangrijke foerageergebieden voor vogels.

Foto van een Goudplevier, Bradwell Shell Bank Nature Reserve. Essex, Engleland, Verenigd Koninkrijk

Goudplevier, Bradwell Shell Bank Nature Reserve.

Foto van Grutto's,  Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Grutto’s, Medway Estuary

Foto van Wintertalingen, Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Wintertalingen, Medway Estuary

Foto van een Slobeend, Cliffe Pools, Hoo, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Slobeend, Cliffe Pools, Hoo

Foto van een Zilverplevier,  Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Zilverplevier, Medway Estuary

Foto van Rotganzen, Bradwell Shell Bank Nature Reserve. Essex, Engleland, Verenigd Koninkrijk

Rotganzen, Bradwell Shell Bank Nature Reserve

Foto van Tureluurs, Sheppey, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Tureluurs, Sheppey

Zandmotor

23/02/2018

De zandmotor is een schiereiland, opgespoten voor de kust van Zuid-Holland, net ten zuiden van Scheveningen. Het is de bedoeling dat dit zand door stroming en wind in noordelijke richting verspreid wordt en zo op semi-natuurlijke wijze de kust versterkt. Onderdeel van de zandmotor is een lagune waar veel kustvogels foerageren.

Foto van de Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Zandmotor

Foto van Scholeksters, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Scholeksters

Foto van vogelsporen, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Sporen

Foto van Drieteenstrandlopers, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Drieteenstrandlopers

Foto van de Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Zandmotor

Foto van een Scholekster, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Scholekster