Spring naar inhoud

Kleine kievitjes

02/05/2023
tags:

In de Bantpolder, in de noordwesthoek van Nationaal Park Lauwersmeer, is het broedseizoen in volle gang. Bij de kieviten lopen de eerste kuikens al weer rond. De kuikens moeten, nadat ze uit het ei zijn gekropen, meteen hun eigen voedsel bij elkaar zoeken. Ze worden daarbij fel beschermd door de oudervogels. Laten we hopen dat ze genoeg voedsel vinden om deze kwetsbare fase te overleven.

Foto van een kievitskuiken, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Foto van een kievitskuiken, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Foto van een kievitskuiken, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Foto van een kievit met kuikens, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Foto van een kievit, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Foto van een kievitskuiken, Bantpolder, Lauwersmeer

.

Nestbescherming

25/04/2023

De Vogelwacht Anjum inventariseert nesten en broedvogels op boerenland in de Anjumer Kolken. Naast inventariseren, doet de vogelwacht aan nazorg. Dit houdt o.a. in dat nesten beschermd worden als er op het betreffende boerenland mest uitgereden wordt tijdens het broedseizoen. Vooral bemesting m.b.v een sleepslang kan een hoop broedpogingen verstoren en nesten vernielen. De bescherming is een samenwerking tussen boer, loonbedrijf en vogelwacht.

De nestbeschermer wordt geplaatst boven een gruttonest.

Nog steviger…

Na het bemesten

en de nestbeschermer kan er weer af.

Het gruttonest is onbeschadigd.

Geplaatste nestbeschermer boven een gruttonest.

De sleepslang boven het beschermde kievitsnest.

Kievitsnest na bemesting.

Gruttonest

Grutto’s

13/04/2023

De grutto is al weer even terug in Nederland. Eerst op en rond verzamelplekken, zoals bij het Skrok bij Wommels. Ondertussen hebben de grutto’s zich verspreid over de weilanden en zijn de eerste gruttonesten gevonden. In de afgelopen 50 jaar is in Nederland de populatie met 75% afgenomen tot 30.000 broedparen. De grutto staat dan ook als gevoelige soort op de rode lijst van Nederlandse broedvogels. Hopelijk levert dit broedseizoen veel jonge grutto’s op.

Foto van een grutto, Anjum

Anjumer Kolken

Foto van een grutto met kleurringen, Anjum

Grutto met kleurringen, Anjumer Kolken

Foto van grutto's, Anjum

Grutto’s in plas-dras, Anjumer Kolken

Foto van grutto's, Anjum

Anjumer Kolken

Foto van de Anjumer Kolken

Anjumer Kolken

Foto van grutto's, Skrok, Wommels

Skrok, Wommels

Foto van een grutto, Bantpolder, Anjum

Bantpolder, Nationaal Park Lauwersmeer

Foto van grutto's, Skrok, Wommels

Skrok, Wommels

Wulpen en eiders op Vlieland

23/02/2023
tags: ,

Eiders met hun zachtgroene nek en roze borst, de mannetjes dan, en wulpen met hun prachtige lange gekromde snavel: te zien op Vlieland. Vlieland is het kleinste bewoonde Nederlandse waddeneiland. En tijdens de overtocht is vanaf de veerboot de Richel mooi te zien. De Richel is een zandplaat bij Vlieland waar meestal rustende zeehonden te zien zijn.

Foto van een wulp, Vlieland

Wulp

Foto van een eider, Vlieland

Eider

Foto van een eider, Vlieland

Eider

Foto van de Waddenzee bij Vlieland

.

Foto van de Richel, Vlieland

Zandplaat de Richel

Foto van een wulp, Vlieland

Wulp

Foto van zeehonden op de Richel, Vlieland

Zeehonden op de Richel

Foto van een eider, Vlieland

Eiders

Vogels kijken op Schiermonnikoog

10/02/2023

Ter voorbereiding op een lezing die ik ga geven over vogels op en rond de Waddenzee, was ik een dagje naar Schiermonnikoog. Het was een prachtige dag met mooi winters licht. Een groot deel van Schiermonnikoog is Nationaal Park. Aan de zuidkant van het eiland, aan de Waddenzee: veel vogels. Veel pijlstaarten, tureluurs, scholeksters, goudplevieren, brandganzen, eiders en zo verder. Zeer de moeite waard.

Foto van scholeksters, Schiermonnikoog

Scholeksters

Foto van Grauwe ganzen, Schiermonnikoog

Grauwe ganzen

Foto van wadvogels, Schiermonnikoog

Wilde eenden en pijlstaarten

Foto van de Oosterkwelder, Schiermonnikoog

Oosterkwelder

Foto van een wintertaling, Schiermonnikoog

Wintertaling op de westerplas

Foto van een stormmeeuw, Schiermonnikoog

Stormmeeuw

Foto van wadvogels, Schiermonnikoog

.