Skip to content

Moerasvogels in Toscane

14/10/2016

Aan de kust in Toscane tussen Viareggio, Pisa en Livorno bevindt zich het Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Het is een laag en vlak gebied waar een aantal rivieren uitmonden in de Middellandse Zee. Een van die rivieren is de Serchio. Ook interessant is de Oasi Massaciuccoli, een natuurgebied van de LIPU, de Italiaanse Vogelbescherming. Oasi Massaciuccoli is een wetland aan de zuidkant van het Lago di Massaciuccoli.

Foto van een Bosruiter, Oasi Massaciuccoli, Toscane, Italië

Bosruiter, Oasi Massaciuccoli

Foto van een Waterral, Oasi Massaciuccoli, Toscane, Itallë

Waterral, Oasi Massaciuccoli

Foto van een Bonte Strandloper, Serchio monding, Toscane, Italië

Bonte Strandloper, Serchio monding.

Foto van Bonte Kraaien, Serchio monding, Toscane, Italië

Bonte Kraaien, Serchio monding.

Foto van een Kleine Zilverreiger, Serchio monding, Toscane, Italië

Kleine Zilverreiger, Serchio monding.

Broedseizoen

01/08/2016

Afgelopen voorjaar heb ik veel Zwarte Sterns gefotografeerd, vooral in het kader van het Zwarte Stern project van het Zuid-Hollands Landschap. Zie ook mijn vorige post.

In deze post meer foto’s van Zwarte Sterns in het Groene Hart. De foto’s zijn gemaakt in Polder Den Hoek en bij Berkenwoude in de Krimpenerwaard, in de Zouweboezem bij Ameide en bij Kockengen.

Voeren, Polder Berkenwoude.

Voeren, Polder Berkenwoude.

Voeren, Polder Berkenwoude.

Voeren, Polder Berkenwoude.

Drinken, Zouweboezem.

Drinken, Zouweboezem.

Broedkolonie met nestvlotjes, Kockengen.

Broedkolonie met nestvlotjes, Kockengen.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Kuiken, Polder Berkenwoude.

Kuiken, Polder Berkenwoude.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard.

Bedelen, polder Berkenwoude.

Bedelen, polder Berkenwoude.

Zouweboezem.

Zouweboezem.

Polderreservaat, Kockengen.

Polderreservaat, Kockengen.

Polderreservaat, Kockengen.

Polderreservaat, Kockengen.

20.000 km: de reis van een Zwarte Stern

22/07/2016

In mei en juni 2015 zijn in de Krimpenerwaard 20 Zwarte Sterns gevangen en voorzien van geolocators in het kader van een onderzoek van het Zuid-Hollands Landschap. Deze geolocators hebben een jaar lang de duur van het daglicht gemeten. Aan de hand van die tijden kan berekend worden waar een vogel zich bevond tijdens de trek. Klik hier voor foto’s die ik vorig jaar maakte van het project.
In juni van dit jaar is het onderzoeker Jan van der Winden gelukt om een deel van de vogels terug te vinden en te vangen in hun broedkolonies in de Krimpenerwaard. Van de vogel VN, die de naam Han had gekregen, is ondertussen de trekroute bekend. Onder de foto’s vindt je een kaart met de route. Het blijkt dat deze vogel 20.000 km gevlogen heeft tot aan Angola en terug.

Meer informatie over de Zwarte Stern in de Krimpenerwaard en het project is te vinden op de website van het Zuid-Hollands Landschap.

De sloot met de kolonie waar vogel VN gevangen is.

De sloot met de kolonie waar vogel VN gevangen is.

Zoeken...

Zoeken…

Foto  van een Zwarte Stern, Krimpenerwaard

Zwarte Stern VN

Geolocator VN

Geolocator VN

Vrijlaten van vogel VN

Vrijlaten van vogel VN

De reis van Zwarte Stern VN

De reis van Zwarte Stern VN

Polder Den Hoek

17/06/2016

In de Krimpenerwaard tussen Bergambacht en Lekkerkerk ligt natuurgebied Polder Den Hoek. Het weidegebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. De weilanden worden verpacht aan boeren op voorwaarde dat ze pas na het broedseizoen gaan maaien. Het verschil met naast gelegen weilanden waar veel vroeger gemaaid wordt is dramatisch. In het natuurgebied hoor je overal Grutto’s, Tureluurs, Kieviten, Veldleeuweriken en Zwarte Sterns om je heen. Een klein eindje verderop in het ‘gewone’ boerenland is het bijna stil. Het is dan ook niet voor niks dat de Vogelbescherming campagne voert voor een Rijke Weide.

Foto van een Tureluur, Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Tureluur

Foto van een Grutto, Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Grutto

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Foto van een Zwarte Stern, Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Zwarte Stern

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Foto van een Fuut, Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Fuut met kuikens

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Helgoland

31/05/2016

Jan-van-genten, Zeekoeten, Drieteenmeeuwen en Alken op de kliffen van Helgoland. Op Helgoland bevinden zich de enige kolonies met broedende zeevogels in Duitsland. En de vogels zijn van heel dichtbij te bewonderen. Geweldig.

Birds around the North Sea

About 70 km from mainland Germany, the cliffs of Helgoland rise 60 meter from the North Sea. The high cliffs are home to the only seabird colonies in Germany, where species like Gannet, Guillemot, Razorbill and Kittiwake breed. These seabirds come to land only to breed and they spend the rest of the year at sea. From the top of the cliffs, the breeding birds can be seen up close. For many migratory birds, Helgoland is an important stopover because of its isolated position in the North Sea. Helgoland is a popular tourist destination, mainly due to the tax-free sales of tobacco, alcohol and perfume.

Photo of a Gannet, Helgoland, Germany Gannet

Photo of Gannets, Helgoland, Germany Greeting

Photo of Helgoland, Germany Lange Anna

Photo of a Kittiwake, Helgoland, Germany Kittiwake

Photo of Guillemots, Helgoland, Germany Guillemots

Photo of Gannets, Helgoland, Germany Gannets on top of ‘Lange Anna’.

Photo of Gannets, Helgoland, Germany Gannets

Photo of Gannets, Kittiwakes and Guillemots, Helgoland, Germany Breeding Guillemots, Gannets and Kittiwakes .

Photo of a Razorbill, Helgoland, Germany Razorbill

Photo of Gannets, Helgoland, Germany Gannets

Photo of Gannets and tourists, Helgoland, Germany So close.

Photo of Gannets, Helgoland, Germany Gannets

Photo of Kittiwakes, Helgoland, Germany Kittiwakes

View original post

De overlevende

14/05/2016

Vogels in Utrecht

De nestkast bij de buren heeft weer een nest Koolmeesjes voortgebracht. Het waren vijf jonkies, waarvan er nog een over is. Die krijgt dan wel alle aandacht van de beide oudervogels. De nestkast is verlaten, en het jong zit beneden in de tuin, wachtend op eten. Het jong kan nog niet vliegen. Pas als het een boom in kan vliegen is het veilig voor de buurtkatten. Afwachten dus….

Foto van een Koolmees, Utrecht .

Foto van een Koolmees, Utrecht Het kwetsbare jong, open en bloot.

Foto van een Koolmees, Utrecht Ouder Koolmees met worm

Foto van een Koolmees, Utrecht .

View original post

Maasvlakte

26/04/2016

Ter hoogte van Rotterdam wordt de kust onderbroken door een uitstulping: de Maasvlakte. In de jaren zeventig werd de eerste Maasvlakte aangelegd. In 2013 werd de tweede Maasvlakte in gebruik genomen, een verdere uitbreiding van het havengebied in zee. Bij de Maasvlakte denk je bepaald niet meteen aan natuur. Maar ondanks het industriële karakter van het gebied, is er toch een hoop natuur te zien. Bijzonder is dat aan de zuidkant van de Maasvlakte onverwacht een nieuw dynamisch kustlandschap ontstond: de Slikken van Voorne, waar nieuwe geulen en zandplaten ontstonden door getijdenwerking.

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai

Foto van Grote Sterns, Slikken van Voorne

Grote Sterns, Slikken van Voorne

Foto van Lepelaars, Slikken van Voorne

Lepelaars, Slikken van Voorne

Foto van een Kneu, Maasvlakte

Kneu, Edisonbaai

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai

Foto van de Slikken van Voorne

Slikken van Voorne

Foto van een Eider, Maasvlakte

Eider, Edisonbaai