Spring naar inhoud

Heide in Fryslân

17/11/2022

Ook in Fryslân vindt je heidevelden en hoogveen. Deze foto’s zijn gemaakt op de Dellebroeksterheide en de aangrenzende Diakonievene. Deze natuurgebieden van It Fryske Gea liggen bij Oldeberkoop en Nijeberkoop in de zuidoosthoek van Fryslân tegen Drenthe aan.

Foto van het Diakonievene, Nijeberkoop

Diakonievene

Foto van de Delleboersterheide, Oldeberkoop

Delleboersterheide

Foto van de Delleboersterheide, Oldeberkoop

Delleboersterheide

Wintergasten

01/11/2022

Grote groepen brandganzen zijn gearriveerd in Nederland. Dan zal het toch wel winter worden. Deze groep zat op de kwelder bij Hornhuizen in de noordwesthoek van Groningen. Ook voor deze brandganzen is de Waddenzee van groot belang.

Foto van brandganzen, Waddenzee

.

Foto van brandganzen, Waddenzee

.

Foto van brandganzen, Waddenzee

.

Foto van brandganzen, Waddenzee

.

Foto van brandganzen, Waddenzee

.

Foto van brandganzen, Waddenzee

Brandganzen met ook nog wat rotganzen.

Herfst aan het Groninger Wad

14/10/2022

Ook de kwelders langs het wad kunnen rood kleuren in het najaar. Niet van blad aan de bomen, maar door verkleurende zeekraal. De foto’s zijn gemaakt bij Uithuizen en bij de Eemshaven.
Van augustus tot oktober trekken blauwe kiekendieven naar het zuiden vanuit Noord- of Oost-Europa. Ook de blauwe kiekendief op de foto’s, jagend bij de Waddendijk, is waarschijnlijk zo’n doortrekker of wintergast.

Foto van een steenloper, Eemshaven

Steenloper, Eemshaven

Foto van zeekraal, Eemshaven

Zeekraal, Eemshaven

Foto van een blauwe kiekendief, Hornhuizen

Blauwe kiekendief, Hornhuizen

Foto van de kwelder, Uithuizen

Kwelder, Uithuizen

Foto van Zeekraal, Uithuizen

Zeekraal, Uithuizen

Foto van een bontbekplevier, Eemshaven

Bontbekplevier, Eemshaven

Foto van een blauwe kiekendief, Hornhuizen

Blauwe kiekendief, Hornhuizen

Rosse franjepoten op trek

20/09/2022

Af en toe zijn ze in Nederland te bewonderen: rosse franjepoten. In dit geval na dagen van sterke noordwestenwind bij de haven van Lauwersoog, tijdens de trektijd. Rosse oranjepoten trekken vanuit arctische broedgebieden naar zuidelijke oceanen. In de winter leven ze op zee. Bij rosse oranjepoten zijn het de mannetjes die de eieren uitbroeden en voor de jongen zorgen.

Foto van een rosse franjepoot, Lauwersoog

.

Foto van een rosse franjepoot, Lauwersoog

.

Foto van een rosse franjepoot, Lauwersoog

.

Foto van een rosse franjepoot, Lauwersoog

.

Foto van rosse franjepoten, Lauwersoog

.


Foto van een rosse franjepoot, Lauwersoog

.

Badderen in de Ezumakeeg

14/09/2022

Grote delen van de Ezumakeeg in Nationaal Park Lauwersmeer zijn momenteel opgedroogd. Gelukkig staat er hier en daar nog water. Een badderende slobeend maakte er nuttig gebruik van.
Helaas staat de slobeend als kwetsbaar op de rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van een slobeend, Nationaal Park Lauwersmeer

Slobeend

Foto van een slobeend, Nationaal Park Lauwersmeer

Slobeend

Foto van een slobeend, Nationaal Park Lauwersmeer

Slobeend

Foto van een slobeend, Nationaal Park Lauwersmeer

Slobeend, man in overgangskleed.

Foto van een kluut, Nationaal Park Lauwersmeer

Kluut

Foto van een slobeend, Nationaal Park Lauwersmeer

Slobeend

Foto van een kluut, Nationaal Park Lauwersmeer

Kluut