Spring naar inhoud

Begin van de lente

23/03/2021

De terugkeer van de grutto betekent dat het weer lente wordt. Het horen van de eerste grutto-roep ergens eind februari of begin maart maakt duidelijk dat de winter voorbij is. Het fluiten van de smienten is ook nog te horen, maar deze wintergasten zullen nu snel noordwaarts trekken.

De grutto dreigt te verdwijnen uit Nederland. De aantallen broedende grutto’s nemen sterk af en ook het broedsucces, de aantallen overlevende kuikens, neemt sterk af.
Het kan toch niet waar zijn dat deze prachtige vogel over een aantal jaren verdwenen is uit Nederland. Laten we hopen dat het Aanvalsplan Grutto van o.a. Vogelbescherming iets gaat opleveren.

Wij zagen deze grutto’s in de polder Arkemheen bij Nijkerk en in de Krimpenerwaard.

Foto van een Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Foto van Grutto's, polder Arkemheen, Nijkerk

Grutto’s, polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, polder Den Hoek , Krimpenerwaard

Grutto, polder Den Hoek , Krimpenerwaard

Foto van Grutto's, polder Arkemheen, Nijkerk

Grutto’s, polder Arkemheen, Nijkerk


Foto van een Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Smienten in eendenkooi Bakkerswaal

15/02/2021

Een fantastisch schouwspel: elke winter zoeken duizenden smienten beschutting in eendenkooi Bakkerswaal bij Lekkerkerk in de Krimpenerwaard. Helemaal als de rest van de polder bevroren is. Zet het geluid aan om te horen waarom ze ook wel fluiteenden genoemd worden. De eendenkooi is van het Zuid-Hollands Landschap.

De lucht in

04/02/2021

Het landschap in de Krimpenerwaard is opvallend. Het bestaat uit smalle lange stroken land met veel water ertussen, een zogenaamd slagen- of strokenlandschap. Het is het resultaat van de manier waarop het laagveen van de Krimpenerwaard ontgonnen is.
Dat landschap is vanuit de hoogte beter te fotograferen dan vanaf de grond. Om dat te kunnen doen heb ik een uitschuifbaar, 8 meter lang, eenpootsstatief gekocht, een privé uitkijktoren. Het resultaat van dit andere perspectief is een bijzondere blik op een fraai landschap.

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Natuurgebied Den Hoek

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Polder Den Hoek

Foto van een fotograaf met een photomast in Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Aan het werk met een uitschuifbare monopod of éénpoot.

Foto van Polder Bergambacht, Krimpenerwaard

Polder Bergambacht

Foto van Polder Bergambacht, Krimpenerwaard

Polder Bergambacht

Foto van Polder Bergambacht, Krimpenerwaard

Polder Bergambacht

Foto van Polder Den Hoek, Krimpenerwaard

Polder Den Hoek

Een klein beetje winter…

19/01/2021

Het zal steeds zeldzamer worden: sneeuw en ijs in Nederland. De aarde warmt op en Nederland zelfs nog wat sneller dan gemiddeld, volgens o.a. het KNMI. Met het ijs en de sneeuw zullen ook sommige wintergasten verdwijnen. Kleine zwanen overwinteren steeds minder bij ons. Nu de winters zachter worden blijven ze oostelijker steken. Planten en dieren moeten zich aanpassen aan de ongekend snelle klimaatverandering. Daarbij zullen slachtoffers vallen en de biodiversiteit van Nederland zal verder verschralen.

Foto van smienten, Krimpenerwaard

Smienten, polder Bergambacht

Foto van een meerkoet, Krimpenerwaard

Meerkoet, polder Kattendijksblok

Foto van een blauwe reiger, Krimpenerwaard

Blauwe reiger, Polder Bergambacht

Foto van de Krimpenerwaard

Polder Kattendijksblok

Foto van de Krimpenerwaard

Polder Kattendijksblok

Foto van een smient, Krimpenerwaard

Smienten, polder Berkenwoude

Foto van kleine zwanen, Krimpenerwaard

Kleine zwanen, Polder Bergambacht

Foto van smienten, Krimpenerwaard

Smienten, polder Bergambacht

Foto van de Krimpenerwaard

Polder Kattendijksblok

Foto van een wilde eend, Krimpenerwaard

Wilde eend, polder Kattendijksblok

Foto van kleine zwanen, Krimpenerwaard

Kleine zwanen, Polder Bergambacht

Meer Marokko

08/01/2021

Nog een duik in het archief: meer uit Marokko. Eerder toonde ik foto’s van heremietibissen, van steenuilen en van Noordzee-vogels in Marokko. Maar we hebben in Marokko nog veel meer moois en bijzonders gezien. Zoals diadeemroodstaarten, knobbelmeerkoeten en ook nog grielen, uitgestorven in Nederland.

Foto van een Diadeemroodstaart, Souss-Massa National Park, Marokko

Diadeemroodstaart, Souss-Massa National Park

Foto van een Ooievaar, Oualidia, Marokko

Ooievaar, Oualidia

Foto van een Knobbelmeerkoet, Merja Sidi Boughaba, Kenitra, Marokko

Knobbelmeerkoet, Merja Sidi Boughaba bij Kenitra

Foto van Steltkluten, Larache, Marokko

Steltkluten, Larache

Foto van een Griel, Larache, Marokko

Griel, Larache

Foto van Koereigers, Merja Zerga, Marokko

Koereigers, Merja Zerga

Foto van een Reuzenstern, Larache, Marokko

Reuzenstern, Larache

Foto van een Kuifleeuwerik, Larache, Marokko

Kuifleeuwerik, Larache

Foto van een Bruine kiekendief, Merja Sidi Boughaba, Kenitra, Marokko

Bruine kiekendief, Merja Sidi Boughaba bij Kenitra

Foto van Audouins meeuwen, Oualidia, Marokko

Audouins meeuwen, Oualidia

Foto van een Oeverloper, Larache, Marokko

Oeverloper, Larache

Foto van een Griel, Larache, Marokko

Griel, Larache