Skip to content

Grauwe Franjepoten in de Ezumakeeg

14/09/2017

De najaarstrek is gaande. Eén van de soorten die dan met een beetje geluk te zien is in Nederland, is de Grauwe Franjepoot. Deze twee exemplaren waren druk aan het foerageren in de Ezumakeeg in Nationaal Park Lauwersmeer. Grauwe Franjepoten broeden op de arctische toendra en trekken in de nazomer naar het zuiden. Het zijn prachtige, sierlijke, vogels, ongeveer zo groot als een Bonte Strandloper.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van Grauwe Franjepoten, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van Grauwe Franjepoten, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Orkney

15/08/2017

Net ten noorden van Schotland ligt Orkney. Orkney is een eilandengroep die bestaat uit zo’n 70 eilanden, meest onbewoond. De foto’s zijn gemaakt op de eilanden Mainland, Westray en Papa Westray. Door de ligging van de eilanden tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee trekken de eilanden heel veel vogels aan. Tijdens het broedseizoen herbergt Orkney duizenden zeevogels: Zeekoeten, Alken, Papegaaiduikers, Drieteenmeeuwen en Noordse Stormvogels. Allemaal soorten die op zee leven en aan land komen om te broeden op steile kliffen. Ze worden vergezeld en op de huid gezeten door Grote en Kleine Jagers, roofvogels die vooral prooien van andere vogels roven. De jagers broeden, net als Noordse Sterns, op de veen- en heidegebieden net achter de rotskusten.

Foto van een Grote Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray, Orkney

Grote Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray

Foto van een Noordse Stern, natuurreservaat North Hill, Papa Westray, Orkney

Noordse Stern, natuurreservaat North Hill, Papa Westray

Foto van een Noordse Stormvogel, Marwick Head, West Mainland, Orkney

Noordse Stormvogel, Marwick Head, West Mainland

Foto van Papa Westray, Orkney

Papa Westray

Foto van een Papegaaiduiker, Castle O’ Burrian, Westray, Orkney

Papegaaiduiker, Castle O’ Burrian, Westray

Foto van een Kleine Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray, Orkney

Kleine Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray

Foto van Hoy Sound, Orkney

Hoy Sound, de zeearm tussen Mainland en Hoy.

Foto van parende Zwarte Zeekoeten, de Gloup, Deerness, East Mainland, Orkney

Parende Zwarte Zeekoeten, de Gloup, Deerness, East Mainland

Foto van een Velduil, East Mainland, Orkney

Velduil, East Mainland

Foto van Zeekoeten en Drieteenmeeuwen, Marwick Head, Mainland, Orkney

Zeekoeten en Drieteenmeeuwen, Marwick Head, West Mainland

Foto van een Papegaaiduiker, Rapness Mill, Westray, Orkney

Papegaaiduiker, Rapness Mill, Westray

Foto van een Scholekster, Westray, Orkney

Scholekster, Westray

Foto van een Bontbekplevier, Westray, Orkney

Bontbekplevier, Westray

Foto van de Garthna Geo, Sandwick, West Mainland, Orkney

Garthna Geo, Sandwick, West Mainland

Foto van Alken, Castle O’ Burrian, Westray, Orkney

Alken, Castle O’ Burrian, Westray

Living on the edge in Newcastle

07/08/2017

Birds around the North Sea

The centre of Newcastle upon Tyne, in Northern England, hosts a colony of breeding Kittiwakes. The birds breed on the the Baltic Centre for Contemporary Art, the Tyne Bridge and other buildings along the river Tyne. Usually Kittiwakes breed on high cliffs on the coast. In the winter months they live out on the open sea.

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Baltic Centre for Contemporary Art

Photo of a Kittiwake, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of Tyne Bridge, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge with the Baltic Centre for Contemporary Art visible in the distance.

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of a Kittiwake, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of a Kittiwake, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom .

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Baltic Centre for Contemporary Art

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Tyne Bridge

Photo of Kittiwakes, Newcastle upon Tyne, United Kingdom .

View original post

Baardmannetjes

15/06/2017

Het blijven zulke mooie vogels: Baardmannetjes. Ook deze keer zagen we in Nationaal Park Lauwersmeer een groep in het riet rondstruinen. En hoe opvallend ze er ook uitzien op de foto’s, ze zijn perfect gecamoufleerd voor een leven in het riet.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van Baardmannetjes, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Foto van een Baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

.

Gekraagde Roodstaart

13/06/2017

Het zijn drukke tijden voor vogels, het broedseizoen is in volle gang. Ook deze Gekraagde Roodstaart is druk doende met het verzamelen van voedsel voor de jongen in het nest. Gekraagde Roodstaarten komen veel meer in het oosten van Nederland voor dan in het westen. Dit mannetje heeft een nest in de Achterhoek in de buurt van Varsseveld.

Foto van een Gekraagde Roodstaart, Achterhoek

Gekraagde Roodstaart

Foto van een Gekraagde Roodstaart, Achterhoek

Gekraagde Roodstaart

Egel in een geveltuin

06/06/2017
tags: ,

Lekker buiten op de stoep op een warme avond en er scharrelt een egeltje door de geveltuin. Het blijft altijd verrassend hoeveel er nog te zien valt in de steenwoestijn die Utrecht is. En het toont meteen het nut van geveltuintjes aan.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Foto van een Egel, Utrecht

.

Dwergsterns op het strand

30/05/2017

Vogelsoorten die op het strand broeden hebben het moeilijk, vooral koloniebroeders zoals Dwergsterns. Er is bijna permanente verstoring door mensen, behalve op de rustigere plekken waar een deel van het strand wordt afgezet. Hier op de Hors op Texel gebeurt dat elk jaar. De Dwergstern staat op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

Balts.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

Duiken naar vis.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.

Foto van een Dwergstern, Texel, Nederland

.

Foto van Dwergsterns, Texel, Nederland

.