Spring naar inhoud

Het wad boven Ternaard

20/10/2021

Ten noorden van het Friese Ternaard ligt voor de zeedijk een kwelder, de afgelopen tijd rood gekleurd door zeekraal. Bij hoogwater op de Waddenzee is de kwelder een vluchtplaats voor grote groepen wadvogels: bontbekplevieren, bonte strandlopers, scholeksters, bergeenden rusten hier en wachten tot het eb wordt. Dan kunnen ze weer naar voedsel zoeken op een droog gevallen Waddenzee.

De NAM wil naar aardgas boren onder het wad bij Ternaard. En het ministerie van EZK, economische zaken en klimaat, nota bene, wil daarvoor de vergunning verlenen. Minister Blok beweert zelfs dat hij wel moet…. Het wordt tijd dat er gestopt wordt met boren naar gas onder één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Overigens zou er ook gestopt moeten worden met zoutwinning, garnalenvisserij, militaire oefeningen en andere aantastingen van dit Unesco werelderfgoed.

Foto van de Waddenzee bij Ternaard
.
Foto van wadvogels, Ternaard
Bonte strandlopers en bontbekplevieren
Foto van wadvogels, Ternaard
Bonte strandlopers en bontbekplevieren
Foto van een tapuit, Ternaard
Tapuit
Foto van een bontbekplevier, Ternaard
Bontbekplevier
Foto van zeekraal, Ternaard
Zeekraal
Foto van de Waddenzee, Ternaard
.
Foto van wadvogels, Ternaard
Wadvogels. Op de achtergrond is een aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee bij Ameland te zien.

Goudplevieren op trek

01/10/2021

Momenteel verblijven er grote groepen goudplevieren rond het Lauwersmeer. Deze goudplevieren hebben gebroed in Noord-Europa. Na de broedtijd trekken ze naar het zuiden o.a. richting Nederland. De meeste vogels trekken na Nederland verder zuidwaarts. Maar ook flinke aantallen overwinteren hier in zachte winters.

Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Bantpolder
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Bantpolder
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Ezumakeeg
Foto van goudplevieren, Nationaal Park Lauwersmeer
Boven de Bantpolder
Foto van een goudplevier, Fetlar, Shetland
Een goudplevier tijdens de broedtijd, in zomerkleed. Fetlar, Shetland, juni 2018

In de Bantpolder

20/09/2021

De Bantpolder is een prachtig vogelgebied in de noordwestelijke hoek van het Nationaal Park Lauwersmeer. Op het moment verblijven er grote groepen goudplevieren. De brandganzen beginnen ook te arriveren. En bijzonder: een tweetal koereigers. Grote en kleine zilverreiger, andere witte reigers, zijn gemeengoed geworden in Nederland. Maar een koereiger in Nederland is nog vrij zeldzaam.

Foto van koereigers, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereigers

Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van goudplevieren, Bantpolder, Lauwersmeer
Goudplevieren
Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van een koereiger, Bantpolder, Lauwersmeer
Koereiger
Foto van een kievit, Bantpolder, Lauwersmeer
Kievit

Vogelparadijs Lauwersmeer

20/08/2021

De Lauwerszee is alweer 50 jaar afgesloten. De zoute Lauwerszee, onderdeel van de Waddenzee, veranderde in het zoete Lauwersmeer. Geen eb en vloed meer, maar een streng gereguleerd waterpeil. Een deel werd ingepolderd voor landbouw, een deel kreeg een militaire bestemming, andere delen kregen een recreatieve bestemming, maar een flink deel bleef natuur. Vandaag is het grootste deel van het gebied Nationaal Park.

Mede door de ligging aan de Waddenzee, is het Lauwersmeer heel rijk aan vogels. Hier een selectie van de mooiste foto’s van de afgelopen weken: grutto, zeearend, snor, rietzanger, boerenzwaluw, lepelaar en kemphaan.

Foto van een grutto, Nationaal Park, Lauwersmeer
Grutto
Foto van een zeearend, Nationaal Park, Lauwersmeer
Zeearend
Foto van een snor, Nationaal Park, Lauwersmeer
Snor
Foto van een rietzanger, Nationaal Park, Lauwersmeer
Rietzanger
Foto van boerenzwaluwen, Nationaal Park, Lauwersmeer
Boerenzwaluwen
Foto van de Kollumerwaard, Nationaal Park, Lauwersmeer
Kollumerwaard
Foto van een lepelaar, Nationaal Park, Lauwersmeer
Lepelaar
Foto van een kemphaan, Nationaal Park, Lauwersmeer
Kemphaan

De Westhoek

16/08/2021

Voor de zeedijk bij het dorpje De Westhoek ligt een kleine kwelder die door duizenden wadvogels gebruikt wordt als hoogwatervluchtplaats. Bij laag water zoeken de vogels op het droog gevallen wad naar voedsel. Als het vloed wordt en het water stijgt worden ze naar hoogwatervluchtplaatsen gedreven. Wij zagen duizenden krombekstrandlopers en bonte strandlopers. Zij gebruiken de Waddenzee als tussenstation om op te vetten op hun trektocht van noordelijke broedgebieden naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. Het toont de onschatbare waarde van de Waddenzee.

Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
Opvliegende krombekstrandlopers en bonte strandlopers
Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
Krombekstrandlopers en bonte strandlopers, op de achtergrond kluten, meeuwen en wulpen.
Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
.
Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
Krombekstrandloper
Foto van het wad, Westhoek, Friesland
Het wad voor de kwelder, net voor het hoog water.
Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
Krombekstrandlopers en bonte strandlopers
Foto van krombekstrandlopers en bonte strandlopers, Westhoek, Friesland
.