Spring naar inhoud

Meer Shetland

29/08/2018

Op Shetland waren zoveel prachtige vogels te zien, dat ik een tweede serie wil laten zien. Naast vogels zagen we veel zeehonden (met pups) en ook Otters. Voor de eerste serie zie: Shetland, once more.

Foto van een Goudplevier, Fetlar, Shetland

Goudplevier, Fetlar

Foto van een Roodkeelduiker, Yell, Shetland

Roodkeelduiker, Yell

Foto van een Noordse Stern, Sullom Voe, Mainland, Shetland

Noordse Stern, Sullom Voe, olie terminal

Foto van een Gewone Zeehond, met een pup, Sandsayre, Mainland., Shetland

Gewone Zeehond, met een pup, Sandsayre, Mainland.

Foto van een Regenwulp, Fetlar, Shetland

Regenwulp, Fetlar

Foto van een Otter, Sullom Voe, Mainland, Shetland

Otter, Sullom Voe, Mainland

Foto van de Noup of Noss, Shetland

Noup of Noss

Foto van een Grote Mantelmeeuw, Lerwick, Mainland, Shetland

Grote Mantelmeeuw, Lerwick, Mainland

Foto van een Grote Jager, Hermaness, Unst, Shetland

Grote Jager, Hermaness, Unst

Foto van een Grauwe Franjepoot, Fetlar, Shetland

Grauwe Franjepoot, Fetlar

Foto van Stormmeeuwen, Sullom Koe, Mainland, Shetland

Stormmeeuwen, Sullom Koe, Mainland

Foto van een Noordse Stern, Yell, Shetland

Noordse Stern, Yell

Shetland, once more

28/07/2018

En dat is zeer de moeite waard, een nieuw bezoek aan Shetland. In 2007 bezocht ik Shetland en onlangs weer. Uiteraard in het kader van mijn project “Birds around the North Sea”.
In de noordwestelijke hoek van de Noordzee, op de grens met de Atlantische Oceaan, ligt deze archipel. Door deze ligging zijn de rotsen en de kliffen van Shetland zeer geschikt als broedplaats voor de zeevogels van Noordzee en Noord-Atlantische Oceaan.

Foto van Papegaaiduikers, Sumburgh Head, Mainland

Papegaaiduikers, Sumburgh Head, Mainland

Foto van een Jan-van-gent, Noss Sound

Jan-van-gent, Noss Sound

Foto van een Eider, Sandsayre, Mainland

Eider, Sandsayre, Mainland

Foto van een Noordse Stern, Sullom Voe, Mainland

Noordse Stern kuiken, Sullom Voe, Mainland

Foto van Jan-van-genten, Noss, Shetland

Jan-van-genten op het nest, deels gemaakt van plastic, Noss

Foto van Middelste Zaagbekken, Basta Voe, Yell

Middelste Zaagbekken, Basta Voe, Yell

Foto van een Zwarte Zeekoet, Mousa

Zwarte Zeekoet, Mousa

Foto van een Papegaaiduiker, Sumburgh Head, Mainland

Papegaaiduiker, Sumburgh Head, Mainland

Foto van een Bonte Strandloper, Fetlar

Bonte Strandloper, Fetlar

Marker Wadden

06/06/2018

Nieuwe eilanden in het Markermeer.

In 1976 ontstond het Markermeer door de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het Markermeer is niet verbonden met een zee of een rivier. Daardoor is er een groot slibprobleem in het meer ontstaan. Er is weinig bodemleven en daardoor zijn er weinig vissen en schelpdieren. En dat is weer rampzalig voor vogels.
Om deze situatie te veranderen wordt er momenteel door Natuurmonumenten een aantal eilanden aangelegd: de Marker Wadden. De eilanden krijgen natuurlijke oevers, ondieptes, kreken en moerassen. Het eerste eiland is meteen geannexeerd door vogels die houden van kale bodems, pioniersoorten. In 2017 broedden er al 1700 paren Visdieven….

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van Visdieven, Marker Wadden

Visdieven

Foto van een Visdief, Marker Wadden

Visdief

Foto van Visdieven en Kokmeeuwen, Marker Wadden

Broedende Visdieven en Kokmeeuwen met kuikens

Foto van de Marker Wadden

Drijfzand

Foto van de Marker Wadden

.

Foto van Visdieven, Marker Wadden

Visdieven

Blauw en groen

01/06/2018

Veel Blauwborsten in de Groene Jonker. Druk bezig met het vangen van insecten voor hun kleintjes. De Groene Jonker is een vogelparadijs in het Groene Hart.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Foto van een Blauwborst, Groene Jonker

.

Spiekeroog

18/05/2018

Natuurlijk wilde ik voor mijn project “Birds around the North Sea” ook een Duits waddeneiland bezoeken. Het werd Spiekeroog in Oost-Friesland. Spiekeroog is autovrij, er is geen vliegveld en geen hoogbouw. Het eiland is bijna geheel rustzone van het National Park Wattenmeer. Een prachtig eiland.

Foto van Scholeksters, Spiekeroog, Duitsland

Scholeksters

Foto van een Veldleeuwerik, Spiekeroog, Duitsland

Veldleeuwerik

Foto van een Velduil, Spiekeroog, Duitsland

Velduil

Foto van het wad, Spiekeroog, Duitsland

Wad

Foto van een Graspieper, Spiekeroog, Duitsland

Graspieper

Foto van een Scholekster, Spiekeroog, Duitsland

Scholekster

Grutto’s in Nationaal Park Lauwersmeer

13/04/2018

Het voorjaar is daar en ook de Grutto’s zijn terug, klaar voor een nieuw broedseizoen, In een schitterend zomerkleed. Door het hoge water in de Ezumakeeg waren ze van dichtbij te fotograferen. En nog een mooie Blauwborst, gefotografeerd bij het Jaap Deensgat, aan de Groninger kant van het natuurgebied.

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Grutto, Lauwersmeer

Grutto, Ezumakeeg

Foto van een Blauwborst, Lauwersmeer

Blauwborst, Jaap Deensgat

Blauwe kikkers

03/04/2018

Elk voorjaar zijn ze te zien: blauwe kikkers. Mannelijke Heikikkers worden tijdens de paartijd enkele dagen blauw. Deze exemplaren leven in de Engbertsdijksvenen in Twente, één van de best bewaard gebleven hoogveengebieden van Nederland.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.