Spring naar inhoud

Avond op het wad

19/07/2021

Wanneer het avond wordt op het wad, verschijnen de fraaiste kleuren en structuren. Dit was bij laag water op het wad bij Anjum in Friesland.

Foto van het wad bij Anjum
.
Foto van het wad bij Anjum
.
Foto van het wad bij Anjum
.
Foto van het wad bij Anjum
.

Grutto onderzoek in de Krimpenerwaard

15/06/2021

Net als vorig jaar heb ik ook dit jaar foto’s gemaakt van het zenderen van grutto’s in de Krimpenerwaard. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland werden vijf grutto’s gevangen en met een zender uitgerust. D.m.v. de zenders kunnen de grutto’s gevolgd worden in hun broedgebied en ook later tijdens hun trek. Er wordt onderzocht of het deze grutto’s lukt om kuikens groot te brengen. Dit om te kunnen beoordelen of maatregelen die genomen worden om het leefgebied van de grutto’s te verbeteren, ook werken. Vorig jaar verliep het broedseizoen van de gezenderde grutto’s dramatisch slecht. Hopelijk gaat het dit jaar beter…

De gezenderde grutto’s zijn te volgen op www.globalflywaynetwork.org. Van het onderzoek in 2020 is een verslag beschikbaar op de website van Lowland Ecology Network.

Foto van een grutto, Krimpenerwaard
Grutto ‘Limosa” wordt vrijgelaten met een zender om.
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
.
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
De zender
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
De zender wordt omgedaan
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
Lengte van de snavel wordt opgemeten
Naast een zender krijgen de grutto’s ook kleurringen om.
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
.
Foto van een grutto, Krimpenerwaard
Grutto Arjan wordt weer vrij gelaten

Twee Friese weidevogelreservaten

02/06/2021

Twee prachtige Friese weidevogelreservaten: de Warkumerwaard, bij Warkum of Workum en Skrok bij Wommels. De gebieden zijn in beheer bij It Fryske Gea en bij Natuurmonumenten. Veel grutto’s, veldleeuweriken, tureluurs, kieviten en kluten. Binnen de natuurgebieden stap je jaren terug in de tijd. Een tijd van extensieve landbouw, laat maaien en boterbloemen in de weilanden. Helaas zijn er buiten de reservaten vooral groene grasakkers te zien.

Foto van een grutto, Warkumerwaard
Grutto, Warkumerwaard
Foto van een grutto, Skrok, Wommels
Grutto, Skrok
Foto van een Veldleeuwerik, Warkumerwaard
Veldleeuwerik, Warkumerwaard
Foto van kluten, Skrok, Wommels
Kluutkuiken met ouder, Skrok, Wommels
Foto van een grutto, Warkumerwaard
Grutto, Warkumerwaard
Foto van een grutto, Warkumerwaard
Grutto, Warkumerwaard

Rondje Lauwersmeer

12/05/2021

Een rondje om het Nationaal Park Lauwersmeer, het is altijd de moeite waard. Overal hoor en zie je vogels: veldleeuweriken, rietzangers, grutto’s en veel meer. De weidsheid van het landschap, de uitgestrekte rietvelden en de jagende luchten: het blijft indrukwekkend.

Foto van een rietzanger Ezumakeeg, Lauwersmeer
Rietzanger, Ezumakeeg
Foto van een oeverloper, Ezumakeeg, Lauwersmeer
Oeverloper, Ezumakeeg
Foto van de Ezumakeeg, Lauwersmeer
Donkere wolken boven de Ezumakeeg
Foto van een visdief, Lauwersmeer
Visdief in de haven van Lauwersoog
Foto van een Grutto, Bantpolder, Lauwersmeer
Grutto, Bantpolder
Foto van een kluut, Ezumakeeg, Lauwersmeer
Kluut, Ezumakeeg

Begin van de lente

23/03/2021

De terugkeer van de grutto betekent dat het weer lente wordt. Het horen van de eerste grutto-roep ergens eind februari of begin maart maakt duidelijk dat de winter voorbij is. Het fluiten van de smienten is ook nog te horen, maar deze wintergasten zullen nu snel noordwaarts trekken.

De grutto dreigt te verdwijnen uit Nederland. De aantallen broedende grutto’s nemen sterk af en ook het broedsucces, de aantallen overlevende kuikens, neemt sterk af.
Het kan toch niet waar zijn dat deze prachtige vogel over een aantal jaren verdwenen is uit Nederland. Laten we hopen dat het Aanvalsplan Grutto van o.a. Vogelbescherming iets gaat opleveren.

Wij zagen deze grutto’s in de polder Arkemheen bij Nijkerk en in de Krimpenerwaard.

Foto van een Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Foto van Grutto's, polder Arkemheen, Nijkerk

Grutto’s, polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, polder Den Hoek , Krimpenerwaard

Grutto, polder Den Hoek , Krimpenerwaard

Foto van Grutto's, polder Arkemheen, Nijkerk

Grutto’s, polder Arkemheen, Nijkerk


Foto van een Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard

Grutto, polder de Nesse , Krimpenerwaard