Spring naar inhoud

Papegaaiduikers

06/10/2020

Eén van de fraaiste vogels in het Noordzeegebied is de papegaaiduiker. Hun fraai gekleurde snavel maakt ze zeer herkenbaar en ook heel aansprekend. Papegaaiduikers zijn echte zeevogels die alleen aan land komen om te broeden. Dat broeden doen ze in holen of in rotsspleten boven op hoge kliffen. Papegaaiduikers gaan pas broeden als ze vijf jaar oud zijn en ze kunnen wel 20 jaar oud worden. Hoewel de papegaaiduiker één van de meest talrijke zeevogels in Noord-Europa is, staat deze iconische vogel nu toch als kwetsbaar op de Britse rode lijst van bedreigde vogels.

Foto van een papegaaiduiker, Sumburgh Head, Shetland

Sumburgh Head, Shetland

Foto van een papegaaiduiker, Sumburgh Head, Shetland

Sumburgh Head, Shetland

Foto van een papegaaiduiker, Farne Islands, Engeland

Farne Islands, Engeland

Foto van een papegaaiduiker, Noss, Shetland

Noss, Shetland

Foto van papegaaiduikers, Farne Islands, Engeland

Farne Islands, Engeland

Foto van een papegaaiduiker, Hermaness, Unst, Shetland

Hermaness, Unst, Shetland

Foto van een papegaaiduiker, Sumburgh Head, Shetland

Sumburgh Head, Shetland

Foto van een papegaaiduiker, Farne Islands, Engeland

Farne Islands, Engeland

Foto van een papegaaiduiker, Farne Islands, Engeland

Farne Islands, Engeland

Foto van papegaaiduikers, Farne Islands, Engeland

Farne Islands, Engeland

Foto van een papegaaiduiker, Hermaness, Unst, Shetland

Hermaness, Unst, Shetland

Foto van een papegaaiduiker, Sumburgh Head, Shetland

Sumburgh Head, Shetland

De monding van de Warta

30/09/2020

Op de Duits-Poolse grens mondt de rivier de Poolse rivier de Warta uit in de Oder. In dit mondingsgebied is een groot, vogelrijk, moeras ontstaan dat nu een Nationaal Park is. Ook in 2009 bezochten we dit gebied. Toen stond het, toch al natte, nationaal park grotendeels onder water.

Foto van een spreeuw, Polen

Symbiose, een spreeuw eet vliegen van een koe, allebei blij…

Foto van de Warta, Polen

Warta

Foto van een Kleine plevier, Polen

Kleine plevier

Foto van een gele kwikstaart, Polen

Gele kwikstaart

Foto van een zwarte ooievaar, Polen

Zwarte ooievaar

Foto van een grauwe klauwier, Polen

Grauwe klauwier, 2009

Foto van een ooievaar, Polen

Ooievaar, 2009

Foto van kikkers, Polen

Kikkers

Foto van een spreeuw, Polen

Spreeuw

Meer Duitse vogels

25/09/2020

Nog meer fraaie vogels uit het oosten van Duitsland. We zagen een bosuil, kraanvogels, rode wouwen, zeearenden, grauwe klauwieren en nog veel meer…. De eerste post over vogels aan de Duitse Oostzeekust is hier te vinden.

Foto van een bosuil, Duitsland

Bosuil, Altkünkendorf

Foto van een kraanvogel, Duitsland

Kraanvogel, Anklam

Foto van een zeearend, Duitsland

Zeearend, Lewitz

Foto van een Oderpolder, Schwedt, Duitsland

Oderpolder bij Schwedt

Foto van spreeuwen, Duitsland

Spreeuwen, Waase, Rügen

Foto van een rode wouw, Duitsland

Rode wouw, Nationaal Park Unteres Odertal

Foto van een braamsluiper, Duitsland

Braamsluiper, Altkünkendorf

Foto van een rietgors, Duitsland

Rietgors, Güstebieser Loose

Foto van een bosuil, Duitsland

Bosuil, Altkünkendorf

Foto van een Grauwe klauwier, Rügen, Duitsland

Grauwe klauwier, Rügen

Vogels aan de Duitse Oostzeekust

14/09/2020

Aan de Duitse Oostzeekust zijn een aantal prachtige vogelgebieden te vinden. De monding van de rivier de Peene bij Anklam is daar een voorbeeld van: grote rietvelden, veenmoeras en natte weidegebieden. Een ander prachtig gebied is natuurgebied Karrendorfer Wiesen ten noorden van Greifswald. Wij zagen zeearenden, jonge kemphanen op trek, kraanvogels, reuzensterns en grauwe franjepoten.

Foto van een zeearend, Duitsland

Zeearend, Anklamer Stadtbruch, Peenetal

Foto van een kraanvogel, Duitsland

Kraanvogel, Anklam, Peenetal

Foto van een kemphaan, Duitsland

Juveniele kemphaan, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een grauwe franjepoot, Duitsland

Grauwe Franjepoot, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van spreeuwen, Duitsland

Spreeuwen, Anklamer Stadtbruch, Peenetal

Foto van reuzensterns, Duitsland

Reuzensterns, Polder Immenstädt, Peenetal

Foto van een bonte strandloper, Duitsland

Bonte strandloper, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een baardman, Duitsland

Juveniele baardman, Polder Immenstädt, Peenetal

Foto van een kemphaan, Duitsland

Juveniele kemphaan, Karrendorfer Wiesen, Greifswald

Foto van een grauwe klauwier, Duitsland

Grauwe klauwier, Nonnensee, Rügen

Slikken en duinen, de Kwade Hoek

08/09/2020

De Kwade Hoek kleurt rood. Op de brakke kwelder in het gebied kleurt de zeekraal van groen naar rood. In de duinen rust een doortrekkende regenwulp. In het buitendijkse natuurgebied de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee heeft de zee vrij spel, al is het met steeds de Maasvlakte op de achtergrond.

Foto van een regenwulp, Kwade Hoek

Regenwulp

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Zeekraal

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Zeekraal

Foto van een zwartkop, Kwade Hoek

Zwartkop

Foto van een slenk, Kwade Hoek

Slenk

Foto van de Maasvlakte

De Maasvlakte, steeds zichtbaar vanuit de Kwade Hoek

Foto van de Kwade Hoek

.

Foto van een regenwulp, Kwade Hoek

Regenwulp

Foto van zeekraal, Kwade Hoek

Zeekraal