Spring naar inhoud

Groningse grauwe kiekendieven

23/05/2020

Vooral in het open landschap van Oost-Groningen broeden nog grauwe kiekendieven. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw leek de grauwe kiekendief bijna verdwenen uit Nederland. Door intensieve bescherming is de soort uit het diepste dal geklommen. Maar nog steeds staat de grauwe kiekendief als ernstige bedreigd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Het boek ‘De man op de dijk‘ van Elvira Werkman beschrijft uitgebreid het verhaal van deze fraaie roofvogel in Nederland en daarbuiten.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Foto van een grauwe kiekendief, Groningen

.

Voorjaar in volle gang

06/05/2020

In de Krimpenerwaard is het voorjaar in volle gang. Het koolzaad bloeit en de vogels broeden, vooral in de natuurgebieden en de graslanden die door het Zuid-Hollands Landschap worden beheerd. Daar lijkt het alsof in 50 jaar niks veranderd is in de polder….. Gelukkig zijn er nog zulke plekken.

Foto van een boerenzwaluw, Krimpenerwaard

Boerenzwaluw, polder Den Hoek

Foto van de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Foto van een grutto, Krimpenerwaard

Grutto, Bilwijk

Foto van een fuut, Krimpenerwaard

Fuut Stolwijk

Foto van de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Foto van een Ringmus, Krimpenerwaard

Ringmus, Den Hoek

Foto van visdieven, Krimpenerwaard

Visdieven, Gouderak

Foto van grutto's, Krimpenerwaard

Grutto’s, Bilwijk

Foto van een blauwe reiger, Krimpenerwaard

Blauwe reiger, Bilwijk

Grutto’s in de Krimpenerwaard

13/04/2020

In het Groene Hart, onder de rook van Rotterdam, ligt de Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard hoor je momenteel de grutto’s die aanstalten maken maken om te gaan broeden. Voorjaar! De grutto’s op deze foto’s heb ik allemaal gefotografeerd in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap. Hopelijk wordt het een goed broedseizoen met veel overlevende kuikens.

Polder Den Hoek

Berkenwoudse Driehoek

Polder Den Hoek

Polder Den Hoek

Berkenwoudse Driehoek

Wisseling van de wacht in de Warkumerwaard

18/03/2020

Lente in de Warkumerwaard: wisseling van de wacht. De broedvogels zoals grutto en veldleeuwerik arriveren. Een deel van de overwinteraars en doortrekkers wachten nog even voordat ze naar het hoge noorden vertrekken. Goudplevieren, kemphanen en brandganzen horen bij die categoriën. De duizenden goudplevieren vliegen af en toe op in indrukwekkende groepen. De Warkumerwaard of Workumerwaard bij Workum in Friesland is een prachtig weidevogelgebied dat deels in beheer is bij It Fryske Gea.

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kievit, Workumerwaard

Kievit

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kemphaan, Workumerwaard

Kemphaan

Foto van een grutto, Workumerwaard

Grutto

Foto van brandganzen, Workumerwaard

Brandganzen

Foto van een veldleeuwerik, Workumerwaard

Veldleeuwerik

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Heel veel steenuilen

03/03/2020

In Marokko zagen we heel veel steenuilen: op de uitkijk op palen, daken en stenen. Heel leuk om dit uiltje, dat in Nederland al jaren als kwetsbaar op de Rode lijst van broedvogels staat, zo vaak te zien.

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Merja Zerga

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi El Abed, tussen Oualidia en El Jadida

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi El Abed, tussen Oualidia en El Jadida