Spring naar inhoud

Blauwe kikkers

03/04/2018

Elk voorjaar zijn ze te zien: blauwe kikkers. Mannelijke Heikikkers worden tijdens de paartijd enkele dagen blauw. Deze exemplaren leven in de Engbertsdijksvenen in Twente, één van de best bewaard gebleven hoogveengebieden van Nederland.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van Heikikkers, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Foto van een Heikikker, Engbertsdijksvenen, Twente, Nederland

.

Winter in Engeland

21/03/2018

In het zuidoosten van Engeland monden diverse rivieren uit in de Noordzee. De grootste is de Theems. Maar ook, voor ons, onbekendere rivieren als de Medway en de Blackwater. Via deltagebieden die bij eb veranderen in moddervlaktes, bereiken die rivieren de zee. Ook in de winter zijn dit belangrijke foerageergebieden voor vogels.

Foto van een Goudplevier, Bradwell Shell Bank Nature Reserve. Essex, Engleland, Verenigd Koninkrijk

Goudplevier, Bradwell Shell Bank Nature Reserve.

Foto van Grutto's,  Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Grutto’s, Medway Estuary

Foto van Wintertalingen, Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Wintertalingen, Medway Estuary

Foto van een Slobeend, Cliffe Pools, Hoo, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Slobeend, Cliffe Pools, Hoo

Foto van een Zilverplevier,  Medway, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Zilverplevier, Medway Estuary

Foto van Rotganzen, Bradwell Shell Bank Nature Reserve. Essex, Engleland, Verenigd Koninkrijk

Rotganzen, Bradwell Shell Bank Nature Reserve

Foto van Tureluurs, Sheppey, Kent. Engleland, Verenigd Koninkrijk

Tureluurs, Sheppey

Zandmotor

23/02/2018

De zandmotor is een schiereiland, opgespoten voor de kust van Zuid-Holland, net ten zuiden van Scheveningen. Het is de bedoeling dat dit zand door stroming en wind in noordelijke richting verspreid wordt en zo op semi-natuurlijke wijze de kust versterkt. Onderdeel van de zandmotor is een lagune waar veel kustvogels foerageren.

Foto van de Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Zandmotor

Foto van Scholeksters, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Scholeksters

Foto van vogelsporen, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Sporen

Foto van Drieteenstrandlopers, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Drieteenstrandlopers

Foto van de Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Zandmotor

Foto van een Scholekster, Zandmotor, Ter Heijde, Nederland

Scholekster

Krabbenkreek

12/02/2018

De Krabbenkreek ligt tussen de voormalige eilanden Tholen en Sint Philipsland in Zeeland. Gelukkig is er in de Krabbenkreek, aan de oostzijde van de Nationaal Park Oosterschelde, nog steeds getijdenwerking. Bij de afsluiting van de Oosterschelde is gekozen voor een waterkering die pas bij erg hoge waterstanden wordt afgesloten. En dus is het water in de Oosterschelde zout gebleven en is er nog steeds eb en vloed.

Foto van een schor, Krabbenkreek, Tholen, Zeeland

.

Foto van een schor, Krabbenkreek, Tholen, Zeeland

.

Foto van een schor, Krabbenkreek, Tholen, Zeeland

.

Thy

10/01/2018

Wind en vogels aan de Deense Noordzeekust.

Birds around the North Sea

The landscape of Thy is created by sea and wind. Sandy beaches, high dunes and dune heath are characteristic of this part of the North Seacoast. And the largest part of this beautiful landscape is a national park. 55 kilometers from north to south, Nationalpark Thy is the first danish national park.

Just north of the national park, at Roshage, Hanstholm, the North Sea meets the Skagerrak.

Photo of Nationalpark Thy, Denmark Nationalpark Thy

Photo of a Purple Sandpiper, Agger Tange, Thy, Denmark Purple Sandpiper, Agger Tange

Photo of The North Sea, Thy, Denmark Storm

Photo of a Herring Gull, Roshage, Thy, Denmark Herring Gull, Roshage

Photo of a Common Gull, Roshage, Thy, Denmark Common Gull, Roshage

Photo of Whooper Swans, Nationalpark Thy, Denmark Whooper Swans, Nationalpark Thy

Photo of a Great Black-backed Gull, Hanstholm port, Thy, Denmark Great Black-backed Gull, Hanstholm port

Photo of a Curlew, Agger Tange, Thy, Denmark Curlew, Agger Tange

Photo of Nationalpark Thy, Denmark Dune heath, Lodbjerg

View original post

Mist op Planken Wambuis

20/12/2017

Mist en zon in een winters Planken Wambuis. Planken Wambuis is een prachtig natuurgebied van Natuurmonumenten op de Veluwe.

Foto van natuurgebied Planken Wambuis, Gelderland

.

Foto van een Wild Zwijn, Planken Wambuis

Wild Zwijn

Foto van natuurgebied Planken Wambuis, Gelderland

.

Foto van natuurgebied Planken Wambuis, Gelderland

.

Foto van natuurgebied Planken Wambuis, Gelderland

.

Foto van natuurgebied Planken Wambuis, Gelderland

.

Foto van wandelaars op Planken Wambuis

Wandelaars

Sandpipers in Ostend

05/12/2017

Birds around the North Sea

The Belgian North Sea coast is a 67 kilometer sandy beach. Located in the middle is the port of Ostend. Breakwaters protect the port and city. Around the rocky breakwaters, sandpipers rest or search for food: Dunlins, Sanderlings, Turnstones and Purple Sandpipers.

Photo of a Purple Sandpiper, Ostend, Belgium Purple Sandpiper

Photo of the North Sea beach at night, Ostend, Belgium North Sea beach at night.

Photo of a Dunlin, Ostend, Belgium Dunlin

Photo of Ostend, Belgium Ostend

Photo of a Sanderling, Ostend, Belgium Sanderling

Photo of a Purple Sandpiper, Ostend, Belgium Purple Sandpiper

View original post