Spring naar inhoud

In de haven van Lauwersoog

04/01/2022

Bij de afsluiting van de Lauwerszee werd een nieuwe haven gebouwd aan de Waddenzee. De haven van Lauwersoog nam de functie over van de havens van Zoutkamp en Oostmahorn. Zoals veel zeehavens is ook deze haven interessant om vogels te kijken. Een mooi voorbeeld daarvan is de roodhalsfuut, een wintergast in Nederland.

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Foto van een aalscholver, Lauwersoog

Aalscholver

Foto van een zilvermeeuw, Lauwersoog

Zilvermeeuw

Foto van een middelste zaagbek, Lauwersoog

Middelste zaagbek

Foto van een gewone zeehond, Lauwersoog

Gewone zeehond

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Bonte strandlopers bij de Eemshaven

27/12/2021

Vogels kijken bij de Eemshaven is een surrealistische ervaring. Aan de ene kant de Waddenzee, een natuurgebied van wereldklasse. Kijk je achterom, dan zie je een woud van windmolens, industrie, een energiecentrale en een datacenter. Het contrast kan bijna niet groter. De rustende en foeragerende wadvogels gaan hun eigen gang.

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper

Foto van scholeksters, Eemshaven

Scholeksters

Foto van windmolens, Eemshaven

Windmolens

Foto van de Eemshavencentrale, Eemshaven

De kolencentrale in de Eemshaven, november 2021

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper

Baardmannetjes in de Kollumerwaard

21/12/2021

De uitgestrekte rietvelden in de Kollumerwaard in Nationaal Park Lauwersmeer zijn nu het domein van groepen baardmannetjes. Andere rietvogels, zoals rietzanger, snor en blauwborst, zijn vertrokken naar het zuiden. De baardmannetjes leven ’s winters van rietzaad. Deze foto’s zijn de afgelopen weken bij twee bezoeken gemaakt, één bezoek met zonnig weer en één bezoek met grijs weer. En dat is goed te zien aan de foto’s. Gelukkig kan grijs weer ook mooie foto’s opleveren.

Foto van een baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

Baardman, man

Foto van een baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

Baardman, vrouw

Foto van een baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

Baardman, man

Foto van een rietveld, Nationaal Park Lauwersmeer

Rietveld in de Kollumerwaard

Foto van een baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

Baardman, vrouw

Foto van een baardman, Nationaal Park Lauwersmeer

Baardman, man

Op een kwelder in Groningen

01/12/2021

Op de kwelder ten noorden van het Groningse Uithuizen vloog een velduil op. Als de goed gecamoufleerde vogel was blijven zitten, hadden we hem nooit gezien. Velduilen zijn zeldzaam in Nederland. Hun leefgebied in open landschap verdwijnt door verbossing, verruiging en intensivering van de landbouw. De vogel staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een kwelder, Groningen

Kwelder

Foto van een sneeuwgors, Groningen

Sneeuwgors

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een velduil, Groningen

Velduil

Foto van een strandleeuwerik, Groningen

Strandleeuwerik

Fraters en sneeuwgorzen op de Peazemerlannen

24/11/2021

Ook de sneeuwgorzen en fraters zijn gearriveerd. Het zijn wintergasten en doortrekkers die broeden in o.a. Scandinavië en Schotland. In groepjes zoeken ze naar zaden en ander voedsel op kwelders en langs de vloedlijn op dijken, vooral aan de Waddenzee. Deze foto’s zijn gemaakt in de Peazemerlannen, een buitendijks natuurgebied van het Fryske Gea, bij Paesens.

Foto van een sneeuwgors, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgors

Foto van fraters, Peazemerlannen, Paesens

Fraters

Foto van sneeuwgorzen, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgorzen

Foto van het wad, Peazemerlannen, Paesens

Wad

Foto van fraters, Peazemerlannen, Paesens

Fraters

Foto van een sneeuwgors, Peazemerlannen, Paesens

Sneeuwgors