Spring naar inhoud

Grutto’s in Noordoost Friesland

25/04/2022

Het broedseizoen van de grutto is in volle gang. In Noordoost Friesland is de grutto gelukkig nog veel te zien. Vooral in natuurgebieden en in grasland met extensief, agrarisch natuurbeheer. Het is een genot om deze schitterende vogel te zien en te fotograferen.

Foto van een grutto, Friesland

Anjum

Foto van een grutto, Friesland

Bantpolder, Nationaal Park Lauwersmeer

Foto van grutto's, Friesland

Parende grutto’s, Bantpolder, Nationaal Park Lauwersmee

Foto van een grutto, Friesland

Anjum

Foto van grutto's, Friesland

Anjum. De linker grutto heeft kleurringen.

Foto van een grutto, Friesland

Ezumakeeg, Nationaal Park Lauwersmee

Recente publicaties

12/04/2022

Een greep uit mijn recente publicaties. Grutto’s en kanoeten in Trouw en grutto’s NRC. Bij interessante artikelen over agrarisch natuurbeheer en over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor trekvogelonderzoek.

Trouw, 24 maart 2022, grutto’s in natuurgebied Skrok

NRC, 12 januari 2022, grutto’s in natuurgebied Arkemheen

Trouw, 11 april 2022, kanoeten in de Slufter, Texel

Weidevogels in de Bantpolder

05/04/2022

Ook in de Bantpolder, een gebied van Natuurmonumenten in Nationaal Park Lauwersmeer, zijn de grutto’s gearriveerd. Hopelijk gaan ze een succesvol broedseizoen tegemoet. De afgelopen jaren was dat helaas niet zo. Naast grutto’s broeden er meer soorten, zoals de tureluur. De kemphaan is op doortrek naar noordelijkere gebieden. Vroeger werd er wel door kemphanen gebroed in Nederland, maar de soort is praktisch als broedvogel verdwenen uit Nederland.

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een tureluur, Nationaal Park Lauwersmeer

Tureluur

Foto van een kemphaan, Nationaal Park Lauwersmeer

Kemphaan

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Spreeuwenwolk boven de Onlanden

07/03/2022

Buiten de broedtijd vormen spreeuwen bij het vallen van de avond grote groepen bij gezamenlijke vaste slaapplaatsen. Hun synchrone vliegmanouvres leveren een indrukwekkend schouwspel op.
Ondanks het feit dat de spreeuw één van de meest voorkomende broedvogels van Nederland is, blijkt uit tellingen dat het aantal spreeuwen sterk achtuit daalt.
Deze spreeuwenwolk was te zien boven natuurgebied de Onlanden, ten zuiden van de stad Groningen.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Ze zijn er weer: grutto’s

02/03/2022

Elk jaar is het weer een feest: de terugkeer van de grutto. De lente kan nu echt beginnen. Dit jaar zagen we onze eerste grutto’s in het natuurgebied Skrok bij Wommels in Friesland. Skrok is een weidevogelreservaat van Natuurmonumenten. Laten we hopen dat we nog heel lang kunnen genieten van deze fantastische vogel.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.