Spring naar inhoud

Wintergasten in de Krimpenerwaard

23/12/2020

Met het wisselen van de seizoenen wisselen ook de vogels elkaar af in de Krimpenerwaard. Allerlei soorten, zoals de grutto, trekken zuidwaarts naar warmere streken. Hun plek wordt ingenomen door soorten die de kou in het Noorden ontvluchten. Overal kun je nu het fluiten van smienten horen in de polder. In grote groepen grazen deze kleine, fraaie, eenden in de weilanden. Tussen de grauwe ganzen vindt je groepjes kolganzen.

Foto van Smienten, Krimpenerwaard

Smienten

Foto van Smienten, Krimpenerwaard

Smienten

Foto van de Krimpenerwaard

.

Foto van kolganzen, Krimpenerwaard

Kolganzen

Foto van een torenvalk, Krimpenerwaard

Torenvalk

Foto van wintertalingen, Krimpenerwaard

Wintertalingen

Foto van een sperwer, Krimpenerwaard

Sperwer

Foto van Smienten, Krimpenerwaard

Smienten

Kuikens in december

20/12/2020

Dit bericht verscheen eerder, op 14 december 2020, op mijn blog over stadsvogels: http://stadsvogels.wordpress.com/

Een paar maanden geleden fotografeerde ik stadsduiven in de Daalsetunnel in Utrecht-West. In deze tunnel onder de sporen naar Utrecht Centraal leven en broeden veel stadsduiven. Het beton van de tunnel biedt een goede leefomgeving voor deze afstammelingen van de rotsduif. Opvallend aan stadsduiven is dat ze bijna het hele jaar door broeden. Stadsduiven hebben meestal twee tot vier legsels, maar ze kunnen soms tot wel zeven legsels per jaar komen.
Gisteren, in december dus, fotografeerde ik een drietal kuikens in de tunnel. Ze zitten te dommelen in de spleet waar ze uit het ei zijn gekropen. Zodra een oudervogel met een volle krop arriveert, verdringen ze zich, al piepend, bij de snavel van de oudervogel.

Foto van stadsduif kuikens

.

Foto van een stadsduif met kuikens

Voedertijd

Foto van stadsduif kuikens

.

Foto van een stadsduif

.

Foto van stadsduif kuikens

.

Foto van een stadsduif met kuikens

.

Foto van stadsduif kuikens

.

Foto van de Daalsetunnel, Utrecht

Daalsetunnel.

Goudhaan in de Waterleidingduinen

18/12/2020

De kleinste vogel van Europa en volgens mij ook de beweeglijkste: de goudhaan. En meestal hoog in een boom, een lastig te fotograferen vogelsoort. Maar laatst, in de Amsterdamse Waterleidingduinen, had ik het geluk om een aantal mooie foto’s van dit prachtige vogeltje, met het goudgele kuifje, te maken. ’s Winters zijn ook altijd grote zaagbekken te zien in de Waterleidingduinen.

Foto van een Goudhaan, Amsterdamse Waterleidingduinen

Goudhaan

Foto van een Goudhaan, Amsterdamse Waterleidingduinen

Goudhaan

Foto van een Grote Zaagbek, Amsterdamse Waterleidingduinen

Grote Zaagbek

Foto van een Goudhaan, Amsterdamse Waterleidingduinen

Goudhaan

Foto van een Grote Zaagbek, Amsterdamse Waterleidingduinen

Grote Zaagbek

Delta vogels

03/12/2020

Vogels kijken in de Zeeuwse delta, het blijft een feest. Zee, getijdengebieden, strand, slikken en hoogwatervluchtplaatsen wisselen elkaar af aan Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee. Er zijn zoveel prachtige plekken daar. Deze keer vogels op de Brouwersdam en in natuurgebied Prunje en Inlaag 1887. En natuurlijk ook nog ‘gewoon’ langs de weg.

Foto van een paarse strandloper, Brouwersdam

Paarse strandloper, Brouwersdam

Foto van wulpen, Krammer

Wulpen, Krammer, Nationaal Park Oosterschelde.

Foto van een zeekoet, Brouwersdam

Zeekoet, Brouwersdam

Foto van een buizerd, Zeeland

Buizerd, Kapelle

Foto van een wintertaling, Inlaag 1887, Ellewoutsdijk

Wintertaling, Inlaag 1887, Ellewoutsdijk

Foto van een torenvalk, Prunje

Torenvalk, Prunje

Foto van een drieteenstrandloper, Brouwersdam

Drieteenstrandloper, Brouwersdam

Foto van een zeekoet, Brouwersdam

Zeekoet, Brouwersdam

Boven de Kop van Noord-Holland

27/11/2020

De Kop van Noord-Holland ligt aan de Waddenzee. Er zijn dan ook een aantal prachtige plekken om vogels te kijken, bijvoorbeeld de hoogwatervluchtplaats het Normerven op het voormalige waddeneiland Wieringen. Een andere hoogwatervluchtplaats bevindt zich in de Balgzandpolder bij Den Helder. Uiteraard zijn deze plekken vooral bij hoog water op de Waddenzee de moeite waard. Ook de buitenhaven van Den Oever is een interessante kijkplek.

Foto van Scholeksters, Normerven, Wieringen

Scholeksters, Normerven, Wieringen

Foto van rotganzen, Normerven, Wieringen

Rotganzen boven het Normerven, Wieringen

Foto van Scholeksters, Normerven, Wieringen

Scholeksters, Normerven, Wieringen

Foto van een kanoet, Balgzandpolder, Den Helder

Kanoet in de Balgzandpolder, Den Helder

Foto van een torenvalk, Noord-Holland

Torenvalk, Van Ewijcksluis

Foto van Scholeksters, Normerven, Wieringen

Scholeksters, Normerven, Wieringen

Foto van Scholeksters, Normerven, Wieringen

Scholeksters, Normerven, Wieringen

Foto van een torenvalk, Noord-Holland

Torenvalk, Van Ewijcksluis