Spring naar inhoud

Grutto’s

11/04/2019

Het icoon van de Nederlandse weidevogels, de Grutto, staat onder zware druk. Sinds de jaren zestig zijn de aantallen met bijna driekwart afgenomen. De oorzaken liggen vooral bij de landbouw. Voor de landbouw wordt het waterpeil laag gehouden. Grasland wordt steeds vroeger en vaker gemaaid. Kruidenrijk grasland verdwijnt ten gunste van egaal groene grasakkers waar weidevogels geen voedsel kunnen vinden voor hun kuikens. De grutto staat dan ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Geniet van deze majestueuze vogel nu het nog kan.

Foto van een Grutto, West-Friesland

Hensbroek, West-Friesland

Foto van een Grutto, Polder Arkemheen

Polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, Polder Arkemheen

Polder Arkemheen, Nijkerk

Foto van een Grutto, West-Friesland

Obdam, West-Friesland

Sneeuwgors op nieuw land

25/03/2019

In het Markermeer is een nieuwe eilanden archipel aangelegd: de Marker Wadden. Vorig jaar zijn de Marker Wadden officieel geopend en de eilanden zijn meteen gekoloniseerd door vogels. In 2018 broedden er al 1700 paar Visdieven, 11 % van de Nederlandse populatie. Maar ook wintergasten weten het gebied te vinden. Zoals deze Sneeuwgors die op het punt staat om naar het noorden te vertrekken.

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors

Foto van de Marker Wadden

Marker Wadden

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors bij moerasandijvie.

Foto van de Marker Wadden

Marker Wadden

Foto van een Sneeuwgors, Marker Wadden

Sneeuwgors

Landje van Geijsel

20/02/2019

Onder de rook van Amsterdam verzamelen zich elk jaar groepen Grutto’s die terug zijn in Nederland na een verblijf in het zuiden. Vanaf februari melden de eersten zich bij ondiepe plassen en plas-dras weilanden waaronder het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel. Altijd fantastisch om onze nationale vogel weer te zien.

Foto van Grutto's, Landje van Geijsel, Oudekerk aan de Amstel

Grutto’s

Foto van Grutto's, Landje van Geijsel, Oudekerk aan de Amstel

Landje van Geijsel

Foto van Grutto's, Landje van Geijsel, Oudekerk aan de Amstel

Grutto’s

Foto van Wulpen, Landje van Geijsel, Oudekerk aan de Amstel

Wulpen

Foto van Scholeksters, Ouderkerkerplas, Oudekerk aan de Amstel

Scholeksters, Oudekerkerplas

Slingerende beken

06/02/2019

In Midden-Limburg ligt natuurgebied het Leudal. Door het gebied stromen twee mooie beken: De Leubeek, die ook de Tungelroyse Beek heet, en de Zelsterbeek. Uiteindelijk vloeien de beken samen en stromen ze uit in de Maas. De Leubeek was grotendeels gekanaliseerd, maar mag tegenwoordig weer meanderen door het Leudal. Beide beken hebben een diep beekdal uitgeslepen. In 2002 zijn in het Leudal bevers uitgezet. Hun knaagsporen zijn onmiskenbaar. We waren hier vorig jaar ook. Het was toen maart en het speenkruid bloeide al.

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van de Zelsterbeek, Leudal, Limburg

Zelsterbeek

Foto van het Leudal, Limburg

Leudal

Foto van beversporen, Leudal, Limburg

Knaagsporen van bevers

Foto van een Grote Bonte Specht, Leudal, Limburg

Grote Bonte Specht, maart 2018

Foto van de Zelsterbeek, Leudal, Limburg

Zelsterbeek

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van Speenkruid, Leudal, Limburg

Speenkruid, lente 2018

Aan de Deense waddenkust

11/01/2019

Naast Nederland en Duitsland, grenst ook Denemarken aan de Waddenzee. Het Deense deel is uitgeroepen tot Nationaal Park. Er zijn drie Deense waddeneilanden. Eén daarvan is Mandø. Mandø is bereikbaar via een causeway, een dijkweg, die bij hoog water, samen met het wad, twee keer per dag overstroomt. Helemaal in het zuidwesten, tegen de Duitse grens, ligt het natuurgebied Margrethe Kog. Dit natuurgebied ontstond achter een nieuwe zeedijk die in 1982 gebouwd werd. In de winter verblijven duizenden Brandganzen in de Margrethe Kog.

Foto van een Kanoet, Mandø, Denemarken

Kanoet, Mandø

Foto van Mandø, Denemarken

Dijkweg naar Mandø

Foto van een Wulp, Højer, Denemarken

Wulp, Højer

Foto van Brandganzen, Mandø, Denemarken

Brandganzen met de stad Esbjerg op de achtergrond

Foto van Mandø, Denemarken

Dijkweg naar Mandø

Foto van Brandganzen, Højer, Denemarken

Brandganzen, Margrethe Kog, Højer

Foto van een Torenvalk, Ribe, Denemarken

Torenvalk, Ribe

Foto van Wilde Zwanen, Højer, Denemarken

Wilde Zwanen, Højer

Zilverplevier

16/12/2018

In de winter zijn ze altijd te vinden in de Delta en dus ook aan de Noordzeekust bij de Brouwersdam: Zilverplevieren. Deze wintergasten broeden op de toendra in het hoge noorden. Na de broedtijd trekken ze naar het zuiden o.a. langs de Nederlandse kust en als het niet al te koud is bij ons, dan blijven ze de hele winter. In de zomer is hun borst zwart, in de winter wit, zoals op de foto’s.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Fluiteenden

27/11/2018

Onze wintergasten zijn gearriveerd in Nederland. Eén van de leukste en talrijkste is de Smient, met hun kenmerkende gefluit. Onder andere in Groningen kun je grote groepen tegen komen. De foto’s hieronder zijn gemaakt bij Adorp. Een aanzienlijk deel van de populatie, meer dan 25%, overwintert in Nederland. Het is dus van groot belang dat Smienten hier in alle rust kunnen overwinteren. En het is helemaal uit den boze om ze te bejagen. Gelukkig is daar bijvoorbeeld in Zuid-Holland een stokje voor gestoken.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.