Skip to content

Sandpipers in Ostend

05/12/2017

Birds around the North Sea

The Belgian North Sea coast is a 67 kilometer sandy beach. Located in the middle is the port of Ostend. Breakwaters protect the port and city. Around the rocky breakwaters, sandpipers rest or search for food: Dunlins, Sanderlings, Turnstones and Purple Sandpipers.

Photo of a Purple Sandpiper, Ostend, Belgium Purple Sandpiper

Photo of the North Sea beach at night, Ostend, Belgium North Sea beach at night.

Photo of a Dunlin, Ostend, Belgium Dunlin

Photo of Ostend, Belgium Ostend

Photo of a Sanderling, Ostend, Belgium Sanderling

Photo of a Purple Sandpiper, Ostend, Belgium Purple Sandpiper

View original post

Ships and birds

20/10/2017
tags:

Birds around the North Sea

The North Sea is one of the busiest seas in the world. Container vessels arrive from all over the planet. Also, hundreds of ferries cross the North Sea between the United Kingdom and the continent. Then there is fishing activity, recreational boating and transportation to and from wind parks and offshore platforms.

All this shipping leads to habitat loss, pollution and disturbance. It is just one of the many threats to birds caused by human activities in and around the North Sea.

Photo of a Great Cormorant, Rotterdam, the Netherlands Great Cormorant drying its wings while a containership enters the port of Rotterdam.

Photo of Dunlins and Knots, Wadden Sea, Germany Dunlins and Knots over National Park Niedersachsisches Wattenmeer at Bohrinsel. In the background the port of Emden, with a K line car carrier.

Photo of greylag Gees, Western Scheldt, the Netherlands Greylag Geese and a container vessel on the Western Scheldt, headed for the port of Antwerp in Belgium.

Photo of aHerring Gull, Seahouses, England, United Kingdom. Herring Gull in the port of Seahouses.

Common Tern, Lake Bant Tern colony, Wilhelmshaven…

View original post 100 woorden meer

Moerasbos

12/10/2017

Bekendelle is een bijzonder natuurgebied ten zuiden van Winterswijk in de Achterhoek. Bekendelle is een moerasbos waar een beek doorheen meandert: de Boven-Slinge. In de herfst komen delen van het bos onder water te staan.

Foto van Bekendelle, Achterhoek

Bekendelle

Foto van de Boven-Slinge, Bekendelle, Achterhoek

Boven-Slinge

Foto van de Boven-Slinge, Bekendelle, Achterhoek

Boven-Slinge

Foto van Bekendelle, Achterhoek

Bekendelle

Foto van de Boven-Slinge, Bekendelle, Achterhoek

Boven-Slinge

De Noordzee op

27/09/2017

Voor mijn project, Birds around the North Sea, stond er een excursie op het programma. Met Birding Holland een tocht vanuit Lauwersoog naar de Noordzee boven Schiermonnikoog en Ameland.
Na het broedseizoen komt de trek op gang. In het Nederlandse deel van de Noordzee vindt je nu zeevogels die in het noorden broeden. Zij zullen op de Noordzee overwinteren of nog verder afzakken naar het zuiden.

Foto van een Grote Jager in gevecht met een Grote Mantelmeeuw, Noordzee, Nederland

Grote Jager probeert vis te stelen van een Grote Mantelmeeuw.

Foto van een Grote Jager in gevecht met een Grote Mantelmeeuw, Noordzee, Nederland

.

Foto van een Jan-van-gent, Noordzee, Nederland

Jan-van-gent

Foto van een Grote Jager, Noordzee, Nederland

Grote Jager

Foto van een Grote Mantelmeeuw, Noordzee, Nederland

Grote Mantelmeeuw

Foto van een Grote Jager, Noordzee, Nederland

Grote Jager

Foto van een Jan-van-gent, Noordzee, Nederland

Jan-van-gent

Foto van een Grote Jager, Noordzee, Nederland

Grote Jager

Foto van Zwarte Zee-eenden, Noordzee, Nederland

Zwarte Zee-eenden

Foto van een Grote Mantelmeeuw, Noordzee, Nederland

Grote Mantelmeeuw

Deltagebied

21/09/2017

Gisteren presenteerde de Vogelbescherming een rapport over vogelpopulaties in de Zuidwestelijke Delta. Daar zijn na de voltooiing van de Deltawerken de aantallen vogels sterk achteruit gegaan.
Op het omslag een foto van mijn hand. Ook in het binnenwerk zijn een aantal van mijn foto’s gebruikt. Heel leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan zo’n belangrijk rapport. Het rapport kan hier gedownload worden.

Grauwe Franjepoten in de Ezumakeeg

14/09/2017

De najaarstrek is gaande. Eén van de soorten die dan met een beetje geluk te zien is in Nederland, is de Grauwe Franjepoot. Deze twee exemplaren waren druk aan het foerageren in de Ezumakeeg in Nationaal Park Lauwersmeer. Grauwe Franjepoten broeden op de arctische toendra en trekken in de nazomer naar het zuiden. Het zijn prachtige, sierlijke, vogels, ongeveer zo groot als een Bonte Strandloper.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van Grauwe Franjepoten, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van Grauwe Franjepoten, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Foto van een Grauwe Franjepoot, Ezumakeeg, Lauwersmeer

.

Orkney

15/08/2017

Net ten noorden van Schotland ligt Orkney. Orkney is een eilandengroep die bestaat uit zo’n 70 eilanden, meest onbewoond. De foto’s zijn gemaakt op de eilanden Mainland, Westray en Papa Westray. Door de ligging van de eilanden tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee trekken de eilanden heel veel vogels aan. Tijdens het broedseizoen herbergt Orkney duizenden zeevogels: Zeekoeten, Alken, Papegaaiduikers, Drieteenmeeuwen en Noordse Stormvogels. Allemaal soorten die op zee leven en aan land komen om te broeden op steile kliffen. Ze worden vergezeld en op de huid gezeten door Grote en Kleine Jagers, roofvogels die vooral prooien van andere vogels roven. De jagers broeden, net als Noordse Sterns, op de veen- en heidegebieden net achter de rotskusten.

Foto van een Grote Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray, Orkney

Grote Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray

Foto van een Noordse Stern, natuurreservaat North Hill, Papa Westray, Orkney

Noordse Stern, natuurreservaat North Hill, Papa Westray

Foto van een Noordse Stormvogel, Marwick Head, West Mainland, Orkney

Noordse Stormvogel, Marwick Head, West Mainland

Foto van Papa Westray, Orkney

Papa Westray

Foto van een Papegaaiduiker, Castle O’ Burrian, Westray, Orkney

Papegaaiduiker, Castle O’ Burrian, Westray

Foto van een Kleine Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray, Orkney

Kleine Jager, nature reserve North Hill, Papa Westray

Foto van Hoy Sound, Orkney

Hoy Sound, de zeearm tussen Mainland en Hoy.

Foto van parende Zwarte Zeekoeten, de Gloup, Deerness, East Mainland, Orkney

Parende Zwarte Zeekoeten, de Gloup, Deerness, East Mainland

Foto van een Velduil, East Mainland, Orkney

Velduil, East Mainland

Foto van Zeekoeten en Drieteenmeeuwen, Marwick Head, Mainland, Orkney

Zeekoeten en Drieteenmeeuwen, Marwick Head, West Mainland

Foto van een Papegaaiduiker, Rapness Mill, Westray, Orkney

Papegaaiduiker, Rapness Mill, Westray

Foto van een Scholekster, Westray, Orkney

Scholekster, Westray

Foto van een Bontbekplevier, Westray, Orkney

Bontbekplevier, Westray

Foto van de Garthna Geo, Sandwick, West Mainland, Orkney

Garthna Geo, Sandwick, West Mainland

Foto van Alken, Castle O’ Burrian, Westray, Orkney

Alken, Castle O’ Burrian, Westray