Spring naar inhoud

Wisseling van de wacht in de Warkumerwaard

18/03/2020

Lente in de Warkumerwaard: wisseling van de wacht. De broedvogels zoals grutto en veldleeuwerik arriveren. Een deel van de overwinteraars en doortrekkers wachten nog even voordat ze naar het hoge noorden vertrekken. Goudplevieren, kemphanen en brandganzen horen bij die categoriën. De duizenden goudplevieren vliegen af en toe op in indrukwekkende groepen. De Warkumerwaard of Workumerwaard bij Workum in Friesland is een prachtig weidevogelgebied dat deels in beheer is bij It Fryske Gea.

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kievit, Workumerwaard

Kievit

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Foto van een kemphaan, Workumerwaard

Kemphaan

Foto van een grutto, Workumerwaard

Grutto

Foto van brandganzen, Workumerwaard

Brandganzen

Foto van een veldleeuwerik, Workumerwaard

Veldleeuwerik

Foto van Goudplevieren, Workumerwaard

Goudplevieren

Heel veel steenuilen

03/03/2020

In Marokko zagen we heel veel steenuilen: op de uitkijk op palen, daken en stenen. Heel leuk om dit uiltje, dat in Nederland al jaren als kwetsbaar op de Rode lijst van broedvogels staat, zo vaak te zien.

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Merja Zerga

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi R’bat ten zuiden van Agadir

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi El Abed, tussen Oualidia en El Jadida

Foto van een steenuil, Marokko

Sidi El Abed, tussen Oualidia en El Jadida

Heremietibis

11/02/2020

In het zuiden van Marokko leeft de heremietibis, ook wel kaalkopibis genoemd: een zeldzame vogelsoort. De heremietibis was ooit een veel voorkomende trekvogel die tot halverwege de 17e eeuw ook in Midden-Europa voorkwam. Vooral door jacht en verlies van leefgebied is de populatie ingestort. Tegenwoordig is alleen in Marokko nog een levensvatbare kolonie over. De grootste groep leeft in het Souss-Massa National Park, ten zuiden van Agadir. Dankzij het werk van Grepom, de marokkaanse vogelbeschermingsorganisatie, is de kolonie heremietibissen gegroeid tot een weliswaar kleine, maar langzaam groeiende, kolonie. De heremietibis staat nu als wereldwijd bedreigd op de rode lijst van de IUCN, na er jaren als ernstig bedreigd op te hebben gestaan. In totaal leven er wereldwijd nog zo’n 750 wilde hermietibissen. Het was een bijzondere ervaring om deze zeldzaamheid te zien en te fotograferen.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van een Heremietibis, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van een Heremietibis, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Heremietibissen, Souss-Massa National Park, Marokko

.

Foto van Souss-Massa National Park, Marokko

.

Noordzeevogels in Marokko

04/02/2020

In Marokko zijn in de winter, naast typische zuidelijke vogels, soorten te zien die voor ons veel bekender zijn. Vogels die je op andere momenten van het jaar aan de Noordzee kunt treffen, als doortrekker of als broedvogel.
De Marokkaanse westkust en de Noordzee maken deel uit van hetzelfde grote systeem van trekkende vogels: de East Atlantic Flyway. Heel veel vogels trekken van noord naar zuid via deze trekroute, van arctische broedgebieden naar zuidelijke overwinteringsgebieden en vice versa. En er zijn soorten die broeden rond de Noordzee en overwinteren langs de westkust van Afrika in bijvoorbeeld Marokko, zoals de lepelaar en de grote stern. Het onderstreept maar weer hoe belangrijk het is dat natuur- en vogelbescherming op internationale schaal plaats vindt.

Kemphaan, Oualidia

Lepelaars, Larache

Lepelaar, Oualidia

Strandplevier, Oualidia

Grote sterns, Souss-Massa National Park

Zilverplevier, Oualidia

Grutto, Oualidia

Lepelaar, Oualidia

Groenpootruiter, Oualidia

Turn the tide

06/12/2019

.
Het Noordzeegebied is belangrijk voor veel vogels: om te broeden, te overwinteren of als pleisterplaats tijdens de trek. Gedurende vierenhalf jaar reisde ik rond de Noordzee en fotografeerde vogels en de landschappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze natuurgebieden met schitterende vergezichten, de andere keer in grimmige industriegebieden of kuststeden.
In een dichtbevolkt gebied met grote economische activiteit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. Helaas is dat schijn. De natuur en ook de vogels van het Noordzeegebied staan onder grote druk. Dit fotoboek toont de schoonheid van het vogelleven, om duidelijk te maken wat er op het spel staat.

Over ‘Turn the tide’:
‘het boek: de vogelliefhebber zal er blij van worden’, NRC, Saskia van Loenen
‘een prachtig vogelkijkboek met een boodschap’, De vogeldagboeken van Adri de Groot
‘het imposante fotoboek Turn the tide’, Vogelbescherming Nederland
‘Een juweel van een boek’, Visdief.nl
‘een indrukwekkend project van fotograaf Sijmen Hendriks’, de Leesclub van Alles
’Toch is Turn the tide geen somber boek. Daarvoor zijn de foto’s te fraai.’, NRC, Gemma Venhuizen
‘Voor vogelliefhebbers en fotografen is dit boek een absolute aanrader.’, Shoot.be

‘Turn the tide’ is direct bij mij te bestellen. Mail mij, s.hendriks@sijmen.nl, voor de details.

Uitgave: KNNV Uitgeverij
Tweetalig, NL en Eng, 240 pagina’s full colour, € 44,95.

‘Turn the tide’ is te koop in de webshop van KNNV Uitgeverij, in de betere boekhandel en online bij Bazarow.com.