Spring naar inhoud

Weidevogels in de Bantpolder

05/04/2022

Ook in de Bantpolder, een gebied van Natuurmonumenten in Nationaal Park Lauwersmeer, zijn de grutto’s gearriveerd. Hopelijk gaan ze een succesvol broedseizoen tegemoet. De afgelopen jaren was dat helaas niet zo. Naast grutto’s broeden er meer soorten, zoals de tureluur. De kemphaan is op doortrek naar noordelijkere gebieden. Vroeger werd er wel door kemphanen gebroed in Nederland, maar de soort is praktisch als broedvogel verdwenen uit Nederland.

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een tureluur, Nationaal Park Lauwersmeer

Tureluur

Foto van een kemphaan, Nationaal Park Lauwersmeer

Kemphaan

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Foto van een grutto, Nationaal Park Lauwersmeer

Grutto

Spreeuwenwolk boven de Onlanden

07/03/2022

Buiten de broedtijd vormen spreeuwen bij het vallen van de avond grote groepen bij gezamenlijke vaste slaapplaatsen. Hun synchrone vliegmanouvres leveren een indrukwekkend schouwspel op.
Ondanks het feit dat de spreeuw één van de meest voorkomende broedvogels van Nederland is, blijkt uit tellingen dat het aantal spreeuwen sterk achtuit daalt.
Deze spreeuwenwolk was te zien boven natuurgebied de Onlanden, ten zuiden van de stad Groningen.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Foto van een spreeuwenwolk

.

Ze zijn er weer: grutto’s

02/03/2022

Elk jaar is het weer een feest: de terugkeer van de grutto. De lente kan nu echt beginnen. Dit jaar zagen we onze eerste grutto’s in het natuurgebied Skrok bij Wommels in Friesland. Skrok is een weidevogelreservaat van Natuurmonumenten. Laten we hopen dat we nog heel lang kunnen genieten van deze fantastische vogel.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

Foto van grutto's in natuurgebied Skrok, Wommels

.

In de haven van Lauwersoog

04/01/2022

Bij de afsluiting van de Lauwerszee werd een nieuwe haven gebouwd aan de Waddenzee. De haven van Lauwersoog nam de functie over van de havens van Zoutkamp en Oostmahorn. Zoals veel zeehavens is ook deze haven interessant om vogels te kijken. Een mooi voorbeeld daarvan is de roodhalsfuut, een wintergast in Nederland.

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Foto van een aalscholver, Lauwersoog

Aalscholver

Foto van een zilvermeeuw, Lauwersoog

Zilvermeeuw

Foto van een middelste zaagbek, Lauwersoog

Middelste zaagbek

Foto van een gewone zeehond, Lauwersoog

Gewone zeehond

Foto van een roodhalsfuut, Lauwersoog

Roodhalsfuut

Bonte strandlopers bij de Eemshaven

27/12/2021

Vogels kijken bij de Eemshaven is een surrealistische ervaring. Aan de ene kant de Waddenzee, een natuurgebied van wereldklasse. Kijk je achterom, dan zie je een woud van windmolens, industrie, een energiecentrale en een datacenter. Het contrast kan bijna niet groter. De rustende en foeragerende wadvogels gaan hun eigen gang.

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper

Foto van scholeksters, Eemshaven

Scholeksters

Foto van windmolens, Eemshaven

Windmolens

Foto van de Eemshavencentrale, Eemshaven

De kolencentrale in de Eemshaven, november 2021

Foto van een bonte strandloper, Eemshaven

Bonte strandloper