Spring naar inhoud

Slingerende beken

06/02/2019

In Midden-Limburg ligt natuurgebied het Leudal. Door het gebied stromen twee mooie beken: De Leubeek, die ook de Tungelroyse Beek heet, en de Zelsterbeek. Uiteindelijk vloeien de beken samen en stromen ze uit in de Maas. De Leubeek was grotendeels gekanaliseerd, maar mag tegenwoordig weer meanderen door het Leudal. Beide beken hebben een diep beekdal uitgeslepen. In 2002 zijn in het Leudal bevers uitgezet. Hun knaagsporen zijn onmiskenbaar. We waren hier vorig jaar ook. Het was toen maart en het speenkruid bloeide al.

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van de Zelsterbeek, Leudal, Limburg

Zelsterbeek

Foto van het Leudal, Limburg

Leudal

Foto van beversporen, Leudal, Limburg

Knaagsporen van bevers

Foto van een Grote Bonte Specht, Leudal, Limburg

Grote Bonte Specht, maart 2018

Foto van de Zelsterbeek, Leudal, Limburg

Zelsterbeek

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van de Leubeek, Leudal, Limburg

Leubeek

Foto van Speenkruid, Leudal, Limburg

Speenkruid, lente 2018

Aan de Deense waddenkust

11/01/2019

Naast Nederland en Duitsland, grenst ook Denemarken aan de Waddenzee. Het Deense deel is uitgeroepen tot Nationaal Park. Er zijn drie Deense waddeneilanden. Eén daarvan is Mandø. Mandø is bereikbaar via een causeway, een dijkweg, die bij hoog water, samen met het wad, twee keer per dag overstroomt. Helemaal in het zuidwesten, tegen de Duitse grens, ligt het natuurgebied Margrethe Kog. Dit natuurgebied ontstond achter een nieuwe zeedijk die in 1982 gebouwd werd. In de winter verblijven duizenden Brandganzen in de Margrethe Kog.

Foto van een Kanoet, Mandø, Denemarken

Kanoet, Mandø

Foto van Mandø, Denemarken

Dijkweg naar Mandø

Foto van een Wulp, Højer, Denemarken

Wulp, Højer

Foto van Brandganzen, Mandø, Denemarken

Brandganzen met de stad Esbjerg op de achtergrond

Foto van Mandø, Denemarken

Dijkweg naar Mandø

Foto van Brandganzen, Højer, Denemarken

Brandganzen, Margrethe Kog, Højer

Foto van een Torenvalk, Ribe, Denemarken

Torenvalk, Ribe

Foto van Wilde Zwanen, Højer, Denemarken

Wilde Zwanen, Højer

Zilverplevier

16/12/2018

In de winter zijn ze altijd te vinden in de Delta en dus ook aan de Noordzeekust bij de Brouwersdam: Zilverplevieren. Deze wintergasten broeden op de toendra in het hoge noorden. Na de broedtijd trekken ze naar het zuiden o.a. langs de Nederlandse kust en als het niet al te koud is bij ons, dan blijven ze de hele winter. In de zomer is hun borst zwart, in de winter wit, zoals op de foto’s.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Foto van een Zilverplevier, Brouwersdam, Nederland

.

Fluiteenden

27/11/2018

Onze wintergasten zijn gearriveerd in Nederland. Eén van de leukste en talrijkste is de Smient, met hun kenmerkende gefluit. Onder andere in Groningen kun je grote groepen tegen komen. De foto’s hieronder zijn gemaakt bij Adorp. Een aanzienlijk deel van de populatie, meer dan 25%, overwintert in Nederland. Het is dus van groot belang dat Smienten hier in alle rust kunnen overwinteren. En het is helemaal uit den boze om ze te bejagen. Gelukkig is daar bijvoorbeeld in Zuid-Holland een stokje voor gestoken.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Foto van Smienten, Adorp, Groningen

.

Op de kwelder

23/11/2018

Voor de zeedijk in het noorden van Groningen liggen kwelders. Het zijn gebieden waar bij hoog hoogwater nog net water over stroomt. De kwelders zijn onderdeel van het biosfeerreservaat Waddenzee en zijn van groot belang voor vogels.
Momenteel vind je op de kwelders trekvogels uit het Noorden, zoals Sneeuwgorzen, Strandleeuweriken en Fraters. In grote groepen scheren ze over de kwelders en doen zich te goed aan de uitgebloeide zeekraal.

Foto van een Sneeuwgors, Uithuizen, Groningen

Sneeuwgors

Foto van Strandleeuweriken, Uithuizen, Groningen

Strandleeuweriken

Foto van Fraters, Uithuizen, Groningen

Fraters

Foto van een Kwelder, Groningen

Kwelder

Foto van Strandleeuweriken, Uithuizen, Groningen

Strandleeuweriken

Foto van Brandganzen, Uithuizen, Groningen

Brandganzen

Foto van een Ruigpootbuizerd, Uithuizen, Groningen

Ruigpootbuizerd

Foto van een zwerm kustvogels, Uithuizen, Groningen

.

Øygarden

27/09/2018

Net boven Bergen in Noorwegen gaat de Noordzee over in de Noorse Zee. In die noordoosthoek van de Noordzee ligt bij Bergen de eilandengroep Øygarden. Bij de ruige rotsen en de wilde zee van de eilanden horen grote vogels: Zeearenden. Met hun spanwijdte van meer dan twee meter zijn het zeer imposante vogels. Het zwaartepunt van de Europese populatie ligt in Noorwegen.

Foto van Zeearenden, Hellesøy, Øygarden, Noorwegen

Zeearenden, Hellesøy

Foto van een Zeearend, Alvheim, Øygarden, Noorwegen

Zeearend, Alvheim

Foto van Alvheim, Øygarden, Noorwegen

Alvheim

Foto van een Grote Mantelmeeuw, Hellesøy, Øygarden, Noorwegen

Grote Mantelmeeuw, Hellesøy

Foto van Spreeuwen, Hellesøy, Øygarden, Noorwegen

Spreeuwen, Hellesøy

Foto van Zeearenden, Hellesøy, Øygarden, Noorwegen

Zeearenden, Hellesøy

Meer Shetland

29/08/2018

Op Shetland waren zoveel prachtige vogels te zien, dat ik een tweede serie wil laten zien. Naast vogels zagen we veel zeehonden (met pups) en ook Otters. Voor de eerste serie zie: Shetland, once more.

Foto van een Goudplevier, Fetlar, Shetland

Goudplevier, Fetlar

Foto van een Roodkeelduiker, Yell, Shetland

Roodkeelduiker, Yell

Foto van een Noordse Stern, Sullom Voe, Mainland, Shetland

Noordse Stern, Sullom Voe, olie terminal

Foto van een Gewone Zeehond, met een pup, Sandsayre, Mainland., Shetland

Gewone Zeehond, met een pup, Sandsayre, Mainland.

Foto van een Regenwulp, Fetlar, Shetland

Regenwulp, Fetlar

Foto van een Otter, Sullom Voe, Mainland, Shetland

Otter, Sullom Voe, Mainland

Foto van de Noup of Noss, Shetland

Noup of Noss

Foto van een Grote Mantelmeeuw, Lerwick, Mainland, Shetland

Grote Mantelmeeuw, Lerwick, Mainland

Foto van een Grote Jager, Hermaness, Unst, Shetland

Grote Jager, Hermaness, Unst

Foto van een Grauwe Franjepoot, Fetlar, Shetland

Grauwe Franjepoot, Fetlar

Foto van Stormmeeuwen, Sullom Koe, Mainland, Shetland

Stormmeeuwen, Sullom Koe, Mainland

Foto van een Noordse Stern, Yell, Shetland

Noordse Stern, Yell